Je to tady! Kauza Koněv: trestní oznámení na starostu Koláře. Alena Vitásková vrací úder. “Zašatročil sochu, zneužil pravomoci úřední osoby”! A ještě navíc…

Případ odstranění sochy maršále Koněva graduje. Institut Aleny Vitáskové včera podal trestní oznámení na starostu Koláře. Pokračuje vyšetřování z ruské strany, protože starosta jasně porušil mezinárodní smlouvy.Starosta Kolář nechal odstranit sochu osvoboditele Prahy maršála Koněva v době karantény, aby mu v tom podle jeho vyjádření pro České televizi “nebránila spodina”.


Starosta Kolář v České televizi. Před ruskou televizí Rossia 1 Kolář utekl a všechno hodil na svého zástupce Lacinu (STAN), který je spolu s Kolářem tahounem celé podvratní akce.

Akt starosta doprovodil cynickou poznámkou, že “Koněv neměl roušku”. O stržení sochy rozhodl nezákonně a ještě z obecních peněz za demontáž utratil částku, ze které mrazí.


Maršál Koněv s “oprátkou na krku”, jak tento záběr interpretovala ruská televizeSmlouva o přátelství z roku 1993, stále platná. Prezident Jelcin a prezident Havel

Exkluzivně! Trestní oznámení na starostu Koláře.

Co na to zákon?

Paragraf 329 Trestního zákoníku o “zneužití pravomoci veřejné osoby” praví:

Odstavec 3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Pozn.: Škoda velkého rozsahu v mezinárodních vztazích a na ně napojené obchodní vazby


Starosta Kolář na Facebooku a reportáž ruské televize Rossia 1

Odstavec 2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

Bod b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.


Maršál Koněv po osvobození Prahy s generálem Ludvíkem Svobodou. Nadšení Pražané, porážka německé zvůle. 365 tisíc Čechoslováků zahynulo a 140 tisíc sovětských vojáků při osvobozování Československa.

Pozn.: Důvodem odstranění sochy je za strany starosty Koláře národnost maršála Koněva (Sovětský svaz, Rusko)

Bod c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.

Pozn.: Jde o vážné narušení mezinárodní dohod a vztahů

Bod e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně.

Pozn.: Skutek byl vykonán tajně a v době, kdy byla celá země v karanténě kvůli koronaviru
Prezident Putin ve své pracovně

Institut Aleny Vitáskové doprovodil trestní oznámení tímto prohlášením:

Za pár týdnů budeme vzpomínat na 75. výročí ukončení druhé větové války, osvobození, vítězství nad fašismem.
Mnozí znají nejen dějiny, ale znají i osobní zkušenost svých předků o prožitých hrůzách, které v období nejkrutější války byly na lidech páchány. Všichni slušní lidé budou uctívat památku obětí druhé světové války, památku desítek miliónů nevinných lidí.
Před několika dny, v této atmosféře významného výročí, byl podlým způsobem odstraněn pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6, kde je starostou Ondřej Kolář.
Maršál I. S. Koněv se v druhé světové válce významně zasloužil o vítězství nad fašismem, zasloužil se o osvobození naší vlasti, o osvobození Prahy.
Zbabělý čin byl proveden v době nouzového stavu, kdy většina z nás dodržuje přísná vládou nařízená opatření, obáváme se o zdraví a život nejen svůj, ale především rodiny, blízkých, přátel, sousedů, spolupracovníků a občanů nejen v naší zemi.
Mnozí mají existenční problémy, jsou na pokraji bankrotu jak osobního, tak firemního. Přesto si lidé pomáhají, šijí roušky, pomáhají seniorům, postiženým.
A v této těžké době pro nás všechny probíhá odstranění sochy. Zde vyvstává otázka: „Jaké morální a lidské vlastnosti má starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a jeho pomocníci?“
Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář je strůjcem pravděpodobně hned několika trestných činů, stejně jako další osoby, které se na odstranění památníků podílely. Ať již večerním, či nočním hlasováním zastupitelstva pro Prahu 6.

Tresní oznámení na starostu Koláře zde


Rusko je jednoznačným vítězem na Adolfem Hitlerem a jeho Německem. Sdílejte tuto infografiku, je volně ke stažení.

Institut Aleny Vitáskové zaslal otevřený dopis velvyslanci Ruské federace:

„Je nám hanba za činy jedinců, či skupin politiků, komunálních politiků v čele se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem, kteří poškodili slušné lidi v naší zemi, poškodili památku padlých v druhé světové válce, bojujících za mír – proti fašismu, poškodili naše národní zájmy. “Kdo nezná svoji minulost, nemá také budoucnost!“
Doufáme, že spravedlnost nebude mařena, jako mnohokráte předtím a tento skandální čin bude exemplárně potrestán.”

Celý omluvný dopis ZDEPrezident Václav Havel a prezident Boris Jelcin podepsali roku 1993 dosud platnou smlouvu o Přátelství, ve které se obě strany jasně zavazují k péči o pomníky.

Tak tohle bude ještě zajímavé. Sledujte kauzu na stránkách ARFA.cz.close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh