Alena Vitásková vrací úder: Z Kalouska čiší nenávist. Jsme na stopě nacisty Koláře – byl to příbuzný dua Kolářů, likvidátorů sochy maršála Koněva?

Institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva z Prahy 6, na starostu Ondřeje Koláře. Děkujeme za vyjádření podpory, které dostáváme, za informace o dalších trestních oznámeních, které v této souvislosti podali nejen spolky, politická uskupení, ale i jednotliví občané.K trestnímu oznámení jsme zaznamenali připomínky, názory, stanoviska, ke kterým je vhodné se vyjádřit. Chceme tímto zamezit šíření hoaxů, které by mohly veřejnost zmást.


Čtěte též: Alena Vitásková podává trestní oznámení na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře


Nenávistný výpad pana Kalouska

Stanovisko Miroslava Kalouska se vrací až do poloviny roku 2011 a připomíná jmenování Aleny Vitáskové do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu (déle ERÚ). Citujeme z twitteru pana Miroslava Kalouska:

„Vzpomínám, jak se v r. 2011 @schwarzenberg.k. zuřivě bránil tomu, aby A. Vitásková byla jmenována předsedkyní ERÚ. Premiér Nečas trval na svém a ve vládě jsme byli přehlasování. Už za nás byl vliv ruských švábů na českou vládu značný“.

Viz twitter pana Miroslava Kalouska

Kalousek: ” Už za nás byl vliv ruských švábů na českou vládu značný“ .

Jen pro upřesnění: vláda schválila jmenování Aleny Vitáskové do funkce předsedkyně ERÚ jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


Čtěte též: Koláři, bacha, jde po tobě Lavrov!


Dokument nutný k jmenování Aleny Vitáskové do této funkce podepsal místopředseda vlády, kníže Karel Schwarzenberg, tehdy předseda TOP 09. Nikdy bych nevěřila tomu, že i on byl pod „vlivem ruských švábů“.


Čtěte též: Ruská televize Hvězda cituje deník Arfa.cz


Kolar Otto, agent gestapa, věk kolem 35 let, dříve československé, pak německé národnosti. Po internetu se začala šířit zpráva, že jde o příbuzného starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09)…

Čtěte též: Kdo byl agent gestapa Otto Kolář?


Vyvracíme pomluvy, jsme trpěliví

Přišla mi řada nenávistných e-mailů a objevilo se mnoho výpadů na sociáních sítích. Nenechám je bez povšimnutí.

Stanovisko – názor občana: „bolševická s***ě… atd.“

K tomu sdělujeme, že Alena Vitásková nebyla nikdy v žádné politické straně, ani před „sametovou revolucí“ ani po „sametové revoluci“. Nebyla členkou žádného hnutí, ani Občanském fóru. Nebyla v milicích.
Alena Vitásková vždy pracovala v zájmu občanů naší vlasti, ve veřejném zájmu a k tomu politickou stranu nepotřebovala a nikdy nepřevlékala kabáty.


Čtěte též: Rusko vyšetřuje napojení starosty Koláře na americkou právní firmu


V médiích se dále s tímto tvrzením objevil i snad můj vztah s Gazpromem. Jsem ráda, že si toho všiml i politik takovému významu, každým „coulem gentleman“. Věřím, že znalosti kolem tohoto „vztahu“ mi potvrdí ve svědecké výpovědi.


Čtěte též: Černá demolice sochy Koněva, starosta v převleku prchá před ruskou televizí


Stanovisko – názor občana: „…odkud ta stará ochechule vylezla, jak to že nesedí, …….atd.“

K tomu sdělujeme, že Alena Vitásková se přiznává ke svému seniorskému věku, ale cítí se duchem stále mladá, plná síly bojovat za vymahatelnost práva a spravedlnosti, za ochranu lidských práv a svobod.
Nesedí (ve vězení) proto, že nic neprovedla, přestože se na konstrukci zločinu a objednání jejího trestního stíhání podíleli mnozí vysoce postavení, státní zástupce nevyjímaje.


Čtěte též: Infantilního starostu vodí jeho protičeský otec, míní bývalý policejní prezident Stanislav Novotný


Stanovisko – názor občanů: „..kup si sochu Koněva a postav si ji do ložnice…..“

K tomu sdělujeme, že nemáme dostatek finančních prostředků, abychom si sochu i s náměstím koupili a instalovali ji zpět na původní místo, tj. náměstí Interbrigadistů Praha 6.

Ložnice, ani jiné místo totiž není důstojné pro hrdinu, který bojoval proti nacismu a fašismu, mimo jiné, který osvobodil Osvětim (nacistický vyhlazovací tábor) a dostal celou řadu nejvyšších státních vyznamenání mnoha zemí světa, vč. protihitlerovské koalice USA, Francie, V. Británie a dalších.


Čtěte též: Za demontáž Koněva na pět let do basy, nebo “jen” nucené práce?
Stanovisko – názor občanů: „Budete podávat také TO na hroby našich legionářů, o které se ruská strana nestará, můj dědeček byl legionář……….atd. “

K tomu sdělujeme, že nebudeme podávat trestní oznámení, jelikož nevidíme důvod. Pokud potomci legionářů mají důvod, mají i povinnost konat.


Motiv dua Kolářů

K trestním oznámením, která na starostu Ondřeje Koláře byla podána je nutno doplnit, že orgány činné v trestním řízení mají povinnost šetřit veškeré skutky, kde je podezření z trestných činů. Do pravomocného uzavření případu platí presumpce neviny.Čtěte též: Jede v tom i ministr zahraničí, míní expert Zbořil


Teprve šetření může na jisto postavit, kterých trestných činů se jako osoba, nebo další osoby v této věci dopustili. Jedním, ze zásadních kritérií trestné činnosti a zvlášť závažné trestné činnosti je motiv. S tím souvisí i výše trestu.


Nacista Otto Kolář: Jsme na stopě

Otto Kolář

Institut Aleny Vitásové podal dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádost na Ústav pro studium totalitních režimů o podání informace ve věci činnosti gestapa v Českých Budějovicích a Praze, práce u gestapa v létech 1938 – 1945 související s osobou vystupující pod jménem Otto Kolář, nar. 17. 5. 1908.

V této souvislosti připravujeme i dotaz na Mezinárodní instituce, které se touto otázkou zabývají.


Čtěte též: Německo přepisuje dějiny! Byli Hitler a Stalin kamarádi do deště?


Tři úhly pohledu a presumpce neviny

Činy pana Ondřeje Koláře související s odstraněním sochy maršála Koněva, musíme brát z jeho úhlu pohledu na celou věc a rovněž ctít presumpci neviny. Pokud k tomu přistoupíme demokraticky, tak jsou minimálně dva, možná tři základní úhly pohledu:


Přepisování dějin

Jedním úhlem pohledu se na záležitost díváte, když se snažíte přepisovat dějiny druhé světové války, pak odstraňujete pomníky, mladou generaci dezinformujete a čekáte, až pamětníci vymřou.

Jiný úhel pohledu máte, když jste potomek nacistů, fašistů, nebo pokud s touto ideologií sympatizujete. To se na zásluhy maršála Koněva v boji proti nacismu a naše osvobození budete dívat poněkud jinak.


Určitě takovým lidem pomník musí vadit, vždyť jejich předky maršál Koněv hnal jako skutečnou lidskou spodinu přes půl světa, až ke konečnému vítězství nad nacismem. 75. výročí vítězství si zanedlouho připomeneme.Genocida jako motiv

Zcela opačný úhel pohledu máte, pokud jste Žid. Potomek Židů – národa, na kterém byla páchána nacisty genocida, zvěrstva nevídaného rozměru a kterému byla rodina vyvražděna ve vyhlazovacích táborech (jeden z nich maršál Koněv osvobodil – Osvětim).


Třetí pohled: Češi

Pokud jste skutečně Čech, který žije jen díky vítězství nad nacismem (Himmler měl připraven program – část Čechů vyhladit, část porobit a část vystěhovat). Pokud jste přeživší občan například nacisty vyhlazených Lidic, Ležáků.


Jakým úhlem pohledu se dívají na věc pozůstalí desítek milionů mrtvých, dědů, otců, synů, kteří položili život za naše osvobození.

Z tohoto úhlu pohledu je zcela bezvýznamné, ve kterém období byla socha hrdinovi druhé světové války instalována, důležité je, že instalována byla. Jako upomínka na hrůznou druhou světovou válku a aby se válka již nikdy nemohla opakovat.

Institut Aleny Vitáskovéclose
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh