Největší záhada České televize: Kam zmizela “zlatá” smlouva generálního ředitele Dvořáka? Ve vzduchu létají miliardy! Vydá Fake News ČT bažina své tajemství?

Ono tam snad straší! Ze sekretariátu Rady České televize zmizel originál manažerské smlouvy generálního ředitele Petra Dvořáka. Od ní se přitom odvíjejí závratné bonusy ředitele (až 20 milionů), které ředitel ve skutečnosti zřejmě neměl dostat.
Na zmizení ředitelské smlouvy upozornil nový radní České televize Pavel Matocha s tím, že originál smlouvy zmizel ze sekretariátu 12. června 2020 a spolu s ním se ztratila i řada souvisejících dokumentů.

Ke zmizení smlouvy došlo krátce poté, kdy došlo k obměně složení Rady České televize (květen). Nové složení rady přitom avizovalo, že se bude smlouvě věnovat.


Odvolání ředitele bez smlouvy?

Manažerská smlouva ředitele České televize Petra Dvořáka je klíčovým dokumentem pro jeho případné odvolání, o kterém se hovoří stále hlasitěji.

České televizi bývá vytýkáno nejen politicky angažované zpravodajství (Wollner, Moravec, Železný, Fridrichová…), ale především vážné nedostatky v hospodaření.

Šestiletý mandát řediteli Dvořákovi vyprší 30. září 2023.
Bonus každý rok, ale…

Smlouva ředitele Dvořáka ovšem vede také k jinému závažnému pochybení. Ředitel Petr Dvořák dostával na základě své smlouvy roční bonus 2,4 miliony korun, a to tehdy, pokud splnil podmínku vyváženého rozpočtu.

Bonus udělovala řediteli Rada ČT (v různých složeních) a dostal ho pokaždé od svého nástupu do funkce v říjnu 2010.

Rozpočet České televize však podle nových zjištění vyvážený nebyl, ba právě naopak – byl každý rok ve ztrátě v řádech stovek milionů, celkově pak miliard. Vyváženosti rozpočtu bylo dosahováno uměle, a to přesunutím prostředků z rezervních fondů.Grandiózní podvod?

Tímto způsobem, který by se mohl mnohým pozorovatelům připadat jako grandiózní podvod, tak ředitel České televize Petr Dvořák získával od rady na ročních bonusech 2,4 miliony korun ročně (měsíční plat ředitele ČT je 242 tisíc měsíčně, tedy cca 3 miliony ročně).

První bonus “v plné palbě” dostal ředitel Dvořák poprvé za rok 2011 a pak vždy pravidelně až do loňského roku. Celková částka za “vyrovnaný” rozpočet do letošního přesahuje 20 milionů korun (letos poprvé byl řediteli díky novým členům rady snížen bonus na 1,6 milionů korun).

Rozpočet však ve skutečnosti nebyl vyrovnaný ani jednou. Vždy šlo o jakousi účetní přesmyčku, která maskovala ztrátu.

Kde je kulička?

Radní Pavel Matocha (místopředseda Rady) popisuje obstrukce ze strany vedení České televize ohledně smlouvy generálního ředitele:

„Když jsme jako noví radní požádali o kopii manažerské smlouvy ředitele Dvořáka coby nutný podklad k projednání bodu jeho bonusu, protože z ní vychází, ze sekretariátu Rady ČT nejprve přišla odpověď, že scan smlouvy nemohou poslat, protože je pouze k nahlédnutí.”

A když se kolegyně Lipovská jako první šla na smlouvu podívat, s odkazem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jí odmítli ukázat,“ popisuje Matocha.
Odkaz na GDPR je přitom zcela zjevnou výmluvou. Smlouva ke klíčovým dokumentem, který musí mít Rada ČT k dispozici.


Na posledním zasedání Rady bylo přijato toto usnesení: „Rada ČT vyzývá generálního ředitele ČT, aby neprodleně vrátil do sekretariátu rady smlouvu ČT s Petrem Dvořákem a další smluvní dokumenty, odnesené 12.6.2020.“


Redakce Arfa.cz bude kauzu ztracené smlouvy a 20 milionů v luftě pečlivě sledovat.


Zdroj: Česká televize


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh