Jejda! Největší justiční zločin v novodobých dějinách ČR má trhlinu! Znalecký ústav, který poslal Petra Kramného do vězení, prý byl “falešný”. “Nikdy nesplňoval potřebná kritéria”, rozhodlo ministerstvo spravedlnosti

Jeden z nejsledovanějších případu poslední doby – kauza Petra Kramného a údajných vražd v Egyptě – získal nový, zřejmě přelomový rozměr. Znalecký ústav, který dodal klíčové důkazy o Kramného vině, byl vyškrtnut ze seznamu a tedy již neexistuje.

Oddělení soudního lékařství při nemocnici České Budějovice Ústav byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavu vedených u Ministerstva spravedlnosti v oddělení II. protože nesplňoval kritéria znaleckého ústavu. Stalo se tak z impulsu spolku Šalamoun, který bojuje za nezávislost justice.


Tato infografika je volně ke stažení

“Je to průšvih jako hrom,” zhodnotil situaci pro Argumenty & Fakta Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun. “Ústav už nesmí vykonávat znaleckou činnost a neměl ji vykonávat nikdy. Tohle si měl ale zjistit soud, když revizní posudek zadával, ne my.”

Zpochybnění znaleckého posudku může otevřít Kramnému cestu na svobodu. Případ je nyní ve stádiu návrhu na obnovu. Soudkyně Gilová, která zadala posudek “falešnému” ústavu, se zatím zdráhá.


“Falešný” Ústav, který nikdy neměl být do případu připuštěn, dodal v kauze Kramný tzv. “revizní znalecký posudek”, který měl potvrzovat, že Petr Kramný zabil v roce 2013 na dovolené v Egyptě elektrickým proudem. Kramný se teď po rozsudku soudkyně Gilové odpykává trest 28 let za dvojnásobnou vraždu, kterou s největší pravděpodobností nespáchal.

Působení elektrického proudu již zcela a kategoricky vyloučili znalci v Egyptě, znalci obhajoby a následně i skupina znalců pod vedení světové kapacity prof. Ivo Šteinera.


Fotografie pořízené z dovolené v Egyptě.

Vedoucí Ústavu v Českých Budějovicích František Vorel se navíc velmi dobře zná se soudním znalcem Igorem Dvořáčkem, který řídil tým, jež s verzi elektrického proudu přišel. Úzká vazba mezi oběma muži soud nezajímala. Igor Dvořáček, přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě, jehož tým “vynalezl” elektroverzi, byl již z funkce odvolán kvůli jinému pochybení.


Malá rekapitulace trestní věci Petra Kramného:

  • padělek srdce Kláry Kramné, které je ve skutečnosti srdcem Moniky Kramné a jeho úprava na počítači patology, provádějícími pitvu
  • vymyšlené odposlechy Kramného z pera kapitána Kubieny, který při přepisu vložil do úst Petra Kramného věty a slova, které nikdy neřekl
  • vymyšlená verze vraždy elektrickým proudem, která byla vyhlášena až dlouho poté, co byly obě ženy pohřbeny.
  • vedoucí týmu patologů Igor Dvořáček, který přišel elektroverzí, byl odvolán z funkce. Předtím ještě stačil zničit vzorky tkání zemřelých žen.
  • Ústav, který dodal revizní posudek, nesplňoval znalecká kritéria (pod vedení Františka Vorla) byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů.

S případem též souvisí:

  • Série znaleckých posudků, vyvracející možnost vražd elektrickým proudem
  • Odsouzení dvou znalců obhajoby Petra Kramného, za údajný křivý znalecký posudek

Václav Peričevič, místopředseda Spolku Šalamoun doplňuje:

“Pro pořádek je třeba si zrekapitulovat si i jména soudců, podílejíích na rozsudku, který je dle našeho názoru největším justičním zločinem v novodobých dějinách:

JUDr. Renata Gilová, členka KSČ, Krajský soud v Ostravě
JUDr. Václav Čapka, člen KSČ, vrchní soud v Olomouci
JUDr. Petr Hrachovec, člen KSČ, Nejvyšší soud v Brně
Prof. Václav Musil, člen KSČ, Ústavní soud v Brně

Všechny tyto soudy ke kauze přistoupili systémem Ctrl+C, Ctrl+V, tedy pouze otrocky přebírali rozsudky soudů nižší instance.

Petr Kramný byl odsouzen bez jediného důkazu. Soudy zcela rezignovaly na zásadu In dubio pro reo – v případě pochybností ve prospěch obviněného.”


Jak tedy obě ženy zemřely?


Vše nasvědčuje tomu, že příčina smrti obou žen byla nešťastná náhoda – otrava jídlem. Zemřely za stejných okolností jako několik dalších lidí v témže rezortu. K verzi otravy se přiklánějí egyptští patologové, i tým českých znalců.

Argumenty & Fakta budou případ pozorně sledovat


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh