Tlak na premiéra Babiše povede přes jeho firmy v Sudetech. 300 miliard chvilek pro demokracii podle Henleinovy říše. Proti Babišovi teď burcují již i německá média

Sudetoněmecký Landsmančaft spatřuje v Andreji Babišovi největší překážku pro předání majetků sudetským Němcům. Babišův Agrofert je největším hospodářem na pozemcích v pohraničí na bývalých sudetských územích.
Osud Babišovy firmy Agrofert Deutschland (hnojiva atd.) závisí na libovůli německé vlády.

Sudety zabíraly takřka jednu třetinu území ˇVeské republiky

Do boje teď vyrazila i německá média, když po demonstracích na Letné zaútočila na premiéra nezávislého státu.

Útok na českého premiéra ZDE

Články Franfurter Allgemeine Zeitung proti Babišovi v němčině ZDE


Mezitím v redakci portálu arfa.cz klesl kurz na to, že Babiš zůstane ve funkci premiéra do voleb 2021 z 98% na 80 %. Pokud bude tlak z ulice, nerespektující výsledky voleb, koordinován s nadnárodním tlakem pod řízením Německa na Babišovy firmy, situaci Babiš ustojí jen s obrovskými ztrátami.

Připomeňme že podobnému tlaku byl loni vystaven i slovenský premiér Fico a neustál ho (zmanipulovaný tlak ulice po demokratických volbách). Záminka k demonstracím proti Ficovi přitom byla ještě absurdnější, než je ta proti Babišovi. U českého premiéra má aspoň reálný základ v jeho obrovském majetku, kde je střet zájmů nevyhnutelný – a lze ho vyřešit jen svěřeneckým fondem, což se i stalo.


Propojení nadnárodní agentury Milion chvilek na sudetoněmecký Landsmanschaft je zcela zjevné a již ani neskrývané. Organizátoři si jednoho ze zástupců Sudet dokonce pozvali, aby zahájil demonstraci na Letné 23. 6. 2019. Jiní byli mezi demonstranty.

“Dovolte abych na pódium pozval římsko-katolického jáhna ze Sudet Roberta Elvu Frouze, který nás uvede do dnešní demonstrace,” řekl z pódia moderátor demonstrace. Ohlas z publika byl více než vlažný, jako by přítomní nechtěli věřit svým uším – a nebylo to jen proto, že jen málokdo ví, co je jáhno ( Jáhen čili diakon, čili předstupeň kněze).

Organizátoři se neskrývají ani tím, že v případě potřeby by bylo možné Babišův majetek (Agrofert, hektary půdy, média atd.) znárodnit – a to, pod vlajkou “demokratizace majetku”.


Podle odhadů jde v Sudetech o majetek ve výši odhadované na 300 miliard korun. Lze očekávat kroky, směřující k likvidaci Agrofertu kvůli restitučním požadavkům sudetských Němců a šlechty v blízké době. Přijdou nejen ze strany německé vlády, ale i z rovněž Evropské unie, která si bude volit nové vedení (komisi). V jejím čele budou opět stát zástupci Německa.

České soudy již Benešovy dekrety prolomily rozsudkem v kauze Walderode (Hrubý Rohozec). Andrej Babiš se bude nárokům sudetských Němců v ČR bránit. Proto musí být odstraněn.

Důkaz, že Sudety se bez německé přítomnosti neobejdou, ač do Sudet pumpuje vláda miliardové dotace. (Zdroj: Aktuálně,cz Zdeňka Bakaly)


Německý deník, který zaútočil na českého premiéra

Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung včera napsal, že “Podezření vůči premiérovi Andreji Babišovi jsou tak závažná, že by do jejich vyšetření měl přerušit výkon všech politických funkcí.”

Jde o první útok takového kalibru na premiéra nezávislého státu. Deník označil Babišova drtivá volební vítězství za záhadu a ocejchoval ho jako populistu.


Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland (doslova „Frankfurtské všeobecné noviny pro Německo“ – běžně užívaná zkratka FAZ) je německý liberální deník, který podporuje vyvlastnění majetku ČR ve prospěch sudetských Němců. Vychází v denním nákladu cca 200 tisíc výtisků. Je považován za třetí nejsilnější německý deník (po dominantním deníku Der Bild a Süddeutsche Zeitung).

Redakce portálu arfa.cz se staví k otázce Benešových dekretů takto:
1) Německo musí zaplatit dluh České republice za válečné škody a 365 tisíc zabitých Čechoslováků ve smluvně potvrzené výši 15 bilionů Kč (v dnešní hodnotě). Lze i na splátky 1 miliardu euro ročně (25 miliard kč), což je částka, kterou platí Německo NATO za ochranu. Po 50 letech splácení dluhu bude možné pohovořit o slevě.
2) Otázku Benešových dekretů a majetku sudetských Němců v odhadované výši 300 miliard Kč lze otevřít k diskusi po prvních 10 letech splácení válečného dluhu.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh