Podoba ze které mrazí. Je Angela Merkelová utajenou dcerou Adolfa Hitlera? Na stopě šílené teorie, která se nakonec ukáže v nečekaných souvislostech. Kdo je doktor Clauberg?

Ta podoba je neskutečná. Vlevo německá kancléřka Angela Merkeová. Vpravo Klára Hitlerová, matka Adolfa Hitlera. Mnohým by až mohlo připadat, že jde o jednu a tutéž osobu.

Níže uvedený text se týká teorie, které dáváme prostor ze studijních důvodů. Portál Argumenty & Fakta není autorem této teorie.

Stará záhada znovu ožila, když německá kancléřka dostala záchvat třasu při návštěvě ukrajinského prezidenta v Berlíně. Při tónech hymny, známé jako “Deutschland über alles, über alles auf der Welt” se klepala tak, že se mnozí obávali nejhoršího.

Angela Merkelová 18. června 2019. V popředí prezident Ukrajiny.

Mnozí odborníci se shodli, že šlo záchvat, který patří k průvodním jevům degenerativní Parkinsonovy nemoci a německá média připomněla, že to nebylo poprvé. Stejnou chorobou podle všeho trpěl také říšský vůdce Adolf Hitler. Příznaky jeho onemocnění lze rozpoznat na záběrech, které sám Hitler zakázal publikovat. Parkinsonova choroba je, jak známo, dědičná.

Třesoucí se Adolf Hitler

Samozřejmě – když dva lidí trpí stejnou chorobou, tak to ještě neznamená, že jsou příbuzní. Vydejme se však po stopách této verze příběhu, ani bychom si dělali sebemenší ambice na jeho pravost.

Adolf Hitler se narodil v roce 1889 a zemřel roku 1945. Angela Merkelová přišla na svět v roce 1954, tedy devět let po Hitlerově smrti. Tím by mohla být jakákoli záhada vysvětlena s tím, že zkrátka není možná a celé je to jen zlá pomluva. Jenže…


Analýza konspirační teorie

Analýza konspirační teorie

Je tu konspirační teorie, které se budeme věnovat ze studijních důvodů.

Možnosti tu jsou, a to tři.
1) Angela Merkelová se nenarodila v roce 1954, ale o nejméně devět let dříve.
2) Hitler nezemřel v bunkru pod Berlínem, ale později.
3) Umělé oplodnění ze zmraženého spermatu

Zastánci první verze, že je Merkelová ve skutečnosti o nejméně devět let starší, opírají své argumenty o to, že neexistují žádné dětské snímky s jejími “oficiálními rodiči”. Tím byl bývalý velitel Hitlerjugned a později kněz Horst Kasner-Kaźmierczak a polská Němka Herlinda Jentzschová.


Rodiče Angely Merkelové. Bývalý velitel Hitlerjugend, později kněz, a učitelka angličtiny

První fotografie Merkelové ve společnosti spolužáků se skutečně objevují až z doby, kdy jim bylo 17 a Merkelové oficiálně také, byť jí podle této teorie muselo být nejméně 26 let. Je možné zmást své okolí tak, jako se to podařilo například u nás v tzv. Kuřimské kauze, kdy se 33letá Barbora Škrlová úspěšně vydávala za 13tiletého chlapce?

Nejstarší dostupná fotografie Angely Merkelové
Merkelová v roce 1972
Merkelová s neznámým přítelem v roce 1072

Dnes by tedy kancléřce Merkelové nebylo 64, ale 73 let. Je to možné?

Merkelová v červnu 2019. Je jí 64 nebo 73 let?

Zastánci druhé verze, tedy že Hitler nezemřel v Berlíně 1945, nemají jasný důkaz, že říšský kancléř přežil válku, byť pochybnosti tu jsou. Tuto verzi však nechme stranou, stejně jako její argentinskou stopu. Je opravdu možné, že by Hitler nepoužíval dvojníky?

Vojáci Rudé armády kolem údajného těla Adolfa Hitlera

Pak je tu ještě třetí možnost, a tím je oplodnění neznámé ženy Hitlerovým spermatem.

Připusťme, že to byl opravdu Adolf Hitler, kdo spáchal sebevraždu 30. dubna v bunkru pod Berlínem. Z mlhy dějin tehdy vystoupí “zapomenutá” postava jistého doktora Carla Clauberga, Hitlerova dvorního specialisty na sterilizaci a průkopníka umělého oplodnění.

Téma umělého oplodnění sehrálo mezi nacistickými důležitou roli například v kauze Hermanna Göringa, který by Hitlerovým nástupcem.
Nacistický týdeník Der Stürmer (vydávaný Juliem Streicherem) o Göringovi v rámci vnitrostranického boje napsal, že jeho žena otěhotněla umělým oplodněním. Vydavatel byl po Göringově protestu zbaven všech vyznamenání.


Dr. Carl Clauberg, nacistický specialista na umělé oplodnění
a sterilizaci

Po válce Dr. Clauberga zatkli a uvěznili Sověti. V roce 1848 byl odsouzen na 25 let za válečné zločiny.

Podle záznamů v archivech KGB však byl záhy vyměněn s USA za nacistické dokumenty obsahující informace o pokusech s umělým oplodněním, a především (a údajně) za zmražené sperma Adolfa Hitlera.

Jaký byl osud Dr. Clauberga v příštích několika letech po výměně není známo, podle všeho se pohyboval na území, tzv. Západního Německa. Každopádně údajné Hitlerovo sperma a “manuál” byly v té době v rukou sovětské tajné služby.


Ve druhé polovině roku 1953 se však Dr. Clauberg vynořuje zpátky ve Východním Berlíně. Tehdy měl údajně za úkol provést zde umělé oplodnění, z něhož by vzešel jedinec, který by byl nositelem genetického kódu Adolfa Hitlera. Provedl ho v listopadu 1953.

Jako matka, tedy nositelka plodu – byla údajně vybrána mladší sestra Evy Braunové, oddaná nacistka a členka Hitlerova užšího kruhu Gretl Braunová. Tato verze se však nezdá velmi pravděpodobná. Gretl se narodila v roce 1915 a v době početí by jí tak bylo 39 let. Lze předpokládat, že by byla vybrána mladší matka. Oficiálně měla Gretl jediné dítě – dceru, kterou porodila v květnu 1945. Gretl zemřela v Mnichově roku 1987.

Hitler. Merkelová a Gretl Braunová

Dr. Clauberg byl po narození dítěte v červenci roku 1954 deportován zpátky do Západního Německa, kde byl záhy uvězněn a čekal ho soud. Podrobnosti popisuje Clauberg v deníku, napsaném ve vězení v letech 1955 – 57. Píše v něm nejen o Hitlerově spermatu, ale také o bytosti, pro jejíž vznik bylo použito.

Roku 1957 byl Dr. Carl Clauberg zavražděn ve své cele ve městě Kiel (oficiálně zemřel na infarkt).

Pro dítě, narozené v červenci 1954, byl hledán vhodný rodičovský pár. Za otce dítěte byl vybrán lutheránský pastor Horst Kasner, muž s příběhem opředeným záhadami a zvraty. Na začátku války byl Kasner během studií v Berlíně příslušníkem Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend), kde díky své horlivosti získal za války hodnost velitele.

O otci Angely Merkelové ZDE

Na konci války byl mladý Kasner (tehdy 19 let) zajat Sověty. Po propuštění vystudoval na luteránského kněze a oženil se (v Hamburku, 1954) se slečnou jménem Herlind, učitelkou latiny a angličtiny. Krátce po svatbě se jim měla v červenci 1954 v Hamburku narodit dcera Angela Dorothea Kasner, budoucí kancléřka Angela Merkelová.

Angela (vlevo) v roce 1972. Je jí 18, nebo 27?

Pastor Kasner s manželkou tehdy udělá na tu dobu nezvyklý krok – přestěhuje se z Hamburku do Východního Berlína, tedy do zóny, která byla pod kontrolou Sovětů. V té době byla hranice mezi okupačními zónami spojenců ještě průchozí. Jen za rok 1954 uteklo z Východního do Západního Německa 180 tisíc Němců (Berlínská zeď byla postavena až v roce 1961). Opačným směrem se vydalo jen pár desítek lidí.

Právě ve Východním Berlíně se mělo v roce 1954 podle deníku Dr. Clauberga narodit dítě z Hitlerova spermatu. Oficiálně se však Angela narodila v Hamburku. Podle verze příběhu Dr. Clauberga přijel Kasner s manželkou do Východního Berlína pro dítě a už tam zůstali.

Berlín 1954, Brandenburská brána

Dalo by se očekávat, že Kasner jako duchovní nebude mít v komunisty ovládané zemi na růžích ustláno, ale opak byl pravdou. Mohl cestovat kam se mu zachtělo, jeho žena, učitelka Herlind neměla problémy ve škole (nepřišla o práci) a jeho třem dětem (včetně Angely) se dostalo nejvyššího vzdělání. Byl aktivní i v politice a vysloužil si přezdívku “Rudý Kasner”. Vytvářel si kontakty, které později Angela využila pro svou politickou kariéru.

Roku 1977 se Angela Kasnerová vdala za fyzika Merkela, který záhy zmizel v zapomnění. Rozvedli se již po pěti letech, ale jméno Merkel (v překladu “Ta, která si všímá”) si ponechala. “Anděl, který si všímá” se stal německou kancléřkou v roce 2005.

Je to zřejmě celé nesmyslná konstrukce, shoda okolností – nebo završení velkého iluminátského plánu? Ostatně – zda v sobě nosí Angela Kasnerová – Merkelová genetický materiál Adolfa Hitlera, je z hlediska současných problémů vlastně nepodstatné.

Upozornění: Článek není tvrzením, ale pouhou spekulací a může obsahovat prvky nadsázky a politické satiry.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh