Svět po COVID-19: Každý váš pohyb bude sledován. Kanceláře, které připomínají čínský model Velkého bratra a sociálních kreditů. Rámy na sledování teploty. Občané tří kategorií

Nebavte se s nikým, kdo je v mínusu! Česká republika se pomalu probouzí do nové normality, tedy do světa po údajné epidemii COVID-19 a před údajnou epidemií COVID-20. Svět bude jiný než předtím.


Znovuotevřené pracovní prostory se budou v mnoha případech podobat zóně letištní bezpečnostní kontroly, doplněné častými kontrolami teploty a „bezpečné vzdálenosti“, uzavřenými kabinami z plexiskla a kamerami. Každý váš krok bude sledován.


I když česká vláda zruší povinnost nosit roušky, lze předpokládat, že mnoho lidí vystrašených, k smrti vystrašených Českou televizí a dalšími médii, je bude nosit dál .

Mnozí občané budou také z vlastní vůle dodržovat také “bezpečnou vzdálenost 1,2 metru. Do uzavřených prostor, včetně kaváren a restaurací ze zřejmě nebude smět bez roušky ještě několik měsíců.

Čína je zase napřed

Už nyní v rámci tzv. chytré karantény probíhá masivní sledování lidí pomocí aplikace mapy.cz, na kterou je podle údajů napojeno 1,2 milionů uživatelů v České republice. Tato aplikace dokáže určit několik týdnů dozadu kde jste byli, s kým jste se setkali a jak dlouho jste s ním mluvili.


Velmi se to podobá čínskému modelu „Velkého bratra“, kterému se ještě před několika měsíci západní svět vysmíval, nebo se nad ním pohoršoval. Nově instalovaná síť 5G umožní zcela bezproblémové rozpoznávání obličejů a následný systém sociálních kreditů.

Systému hodnocení pomocí sociálních kreditů trvale ukládá váš občanský profil a vaše aktivity hodnotí podle kladných a záporných bodů. Od toho se pak odvíjejí vaše výhody a nevýhody, prostě co smíte, a co ne.


V Číně, která je zase napřed, jsou už běžné případy, kdy dotyčný kvůli nízkému sociálnímu kreditu nesmí nastoupit do vlaku, do metra, nebo načerpat benzín. Systím funguje i tak, že když se setkáte s někým, kdo má nízký sociální kredit, seberou vám body.Body za poslušnost

Rockefellerovo centrum v New Yorku (19 obchodních budov) už zavedlo nejen termální kamery, ale již se také pracuje na vývoji mobilní aplikaci pro zaměstnance kvůli dodržování “bezpečné vzdálenosti”.

Společnost PricewaterhouseCoopers (poradenské služby) připravuje na spuštění během tohoto měsíce telefonní aplikaci pro zaměstnavatele, díky které bude moci sledovat interakci zaměstnanců v kanceláři. Zájem projevilo více než 50 klientů, včetně některých z největších bank, továren a energetických společností.


Čím dál, tím líp

Reklamní obří firma Interpublic Group testuje rozdělení svých 22 000 zaměstnanců do tří samostatných skupin podle vnímaných zdravotních rizik, která zahrnují i věk – čím starší zaměstnance, tím rizikovější. Pracovníci by mohli být požádáni o zveřejnění lékařských a jiných osobních údajů o sobě a o rodinných příslušnících…


Realitní společnost RXR se chystá ještě v květnu zavést systém odměňování za dodržování koronavirových pravidel. Pohyby pracovníků jsou (zatím v testovacím režimu) sledovány prostřednictvím jejich smartphonů. Čím vyšší skóre, tím více času jste v kanceláři strávil “v bezpečné vzdálenosti” od jiné osoby.
Občané tři kategorií

Pracovník, který byl pozitivně testován na protilátky proti koronavirům, což naznačuje, že v minulosti měli infekci, by byl považován za zaměstnance „úrovně 1“ – nejnižší riziko. Takoví se budou moci v USA vrátit do práce jako první, až státy a města zruší omezení.


Ti, kteří nemají protilátky, ale kteří jsou považováni za nízké až střední riziko, se počítají jako „úroveň 2.“ Tato skupina by zahrnovala zaměstnance, kteří jsou mladší 65 let, nežijí s vysoce rizikovými lidmi a nemají chronická onemocnění včetně diabetu nebo hypertenze. Tato skupina by se mohla vrátit do práce ve druhé vlně.


Zaměstnanci starší 65 let, těhotné, kouřící, trpící chronickými chorobami nebo zdravotními problémy by se považovali za „úroveň 3“. Tito rizikoví zaměstnanci by mohli nastoupit do zaměstnání jako poslední.


Vítejte v nové normalitě.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh