Pomník maršála Koněva: Napište ministrovi zahraničí, proč porušuje mezinárodní smlouvy. Musí odpovědět (Zákon č. 106). Jednoduchý návod ZDE

Pomník maršála Koněva je na pokyn starosty Prahy 6 dne 3. dubna 2020 umístěn ve skladu v Malešicích na nedůstojné poloze na zádech přikrytý hadry. Jde o drsné porušení mezinárodních smluv. Sdílejte a šiřte tento návod!Boris Jelcin a Václav Havel podepisují smlouvu o ochraně pomníků a přístupu k nimSdělení č. 99/1996 Sb., Smlouva o přátelství a spolupráci s Ruskem. Tento obrázek je volně ke stažení a sdílení. Šiřte a sdílejte!

Takto ministerstvo zahraničí ochraňuje pomníky

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv, osvoboditel Prahy a koncentračního tábora Osvětim na zádech ve skladu pod hadry. Podílel se též na dobytí Berlína, odkud odjel na pomoc Praze

Protože je starosta Prahy 6 pouhý lokální úředník, který překročil své pravomoci, na podněty občanů nereaguje a dokonce označil za “spodinu”, je nemá smysl pokoušet se o komunikaci s touto osobou.


Příslušným úřadem je Ministerstvo zahraničních věcí. Na dotazy občanů je povinen odpovědět podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb).

Formulář volně ke stažení zde, stačí jen doplnit datum, adresu odesílatele atd.


Základní znění dopisu (stačí okopírovat)


Ministerstvo zahraničních věcí
Černínský palác, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb).

Článek 21 Smlouvy o přátelství a spolupráci s Ruskem (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/1996 Sb.), uzavřené tehdejšími prezidenty České republiky a Ruské federace, upravuje, že

„Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a PŘÍSTUP K NIM.“

Na základě této skutečnosti žádám o poskytnutí informace:

– Jak je Českou republikou, jako smluvní stranou předmětné mezinárodní smlouvy, v současnosti zajištěn PŘÍSTUP občanů České republiky a dalších osob k vojenskému pomníku maršála Koněva, který byl odstraněn z územního obvodu Městské části Praha 6, resp. k jeho soše jako nedílné součásti tohoto vojenského pomníku.

– Dále žádám o poskytnutí informací, kdy bude dočasnost dosavadního umístění sochy maršála Koněva ve skladu soukromé firmy ukončena a kdy bude přesunuta na jiné veřejně přístupné místo.

– O jaké veřejně přístupné místo půjde.


Dopis lze poslat třemi způsoby:
1) Poštou.
Tedy doplnit formulář a odnést na poštu.
2) Datovou schránkou.
3) E-mailem – Musí v něm být uvedena běžná adresa žadatele a datum jeho narození. Elektronický podpis podle zákona č. 106 není nutný. Elektronická (e-mailová) adresa podatelny: epodatelna@mzv.cz


Vhodné poslat též v kopii na:

Kancelář prezidenta republiky: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
Vláda České republiky: Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1


Užitečné odkazy:
Podatelna Ministerstva zahraničních věcí ČR
Zákon č. 106


Šiřte a sdílete!

Maršál Koněv a Ludvík Svoboda


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh