Kauza Koněv exkluzivně: Občané se bouří a chtějí přístup k pomníku osvoboditele, který je teď ve skladu pod hadry: “Porušení smlouvy!”. Ministerstvo zahraničí couvá: “Ano, ale…” Starosta Kolář nebude mít radost

Tlak veřejnosti na zjevné porušení zákona ze strany České republiky po likvidaci památníku maršála Koněva roste. Teď se obrátili podle zákona o přístupu k informací (§ 106) na ministerstvo zahraničí: Jak se teď zaručen přístup k pomníku, když leží za plotem na zádech ve skladu pod hadry?Pomník maršála Koněva nechal 3. března zlikvidovat starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, když zneužil situace kolem karantény epidemie koronaviru. Socha je teď ve skladech v Měšicích. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov to označil za pobuřující a cynické. Počínání dejvické radnice je porušením bilaterální mezistátní smlouvy.


Pomník osvoboditele Prahy, Osvětimi, půlky Evropy a dobyvatele Berlína teď po zásahu extrémistického starosty leží ve skladu soukromé firmy pod hadrem v nedůstojné a ponižující poraženecké ležící poloze na zádech. Tuto ostudu nijak neumenšuje fakt, že starostovi hrozí pět let vězení.


Při osvobození Československa a Prahy v květnu 1945 položilo život 144 vojáků Rudé armády. Boje probíhaly až do 12. května.


Dopis občana ministerstvu zahraničí ČR. Napište ho také!Chceme přístup k pomníku

Ve Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 26. srpna 1993 (podepsanou prezidentem Havlem a prezidentem Jelcinem) je jasně uvedeno:

„Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a PŘÍSTUP K NIM.Ministerstvo zahraničí na popis, podaný panem Lubošem Paterou, muselo pod tlakem paragrafu 106 reagovat a nemohlo se tak zahalit do obvyklého oparu dusného mlčení. Odpověď ministerstva je zásadní změnu postoje.

V dopise ministerstvu se pan Patera píše:

“Žádám o poskytnutí informace, jak je Českou republikou, jako smluvní stranou předmětné mezinárodní smlouvy, v současnosti zajištěn PŘÍSTUP občanů České republiky a dalších osob k vojenskému pomníku maršála Koněva?”


Ministerstvo v odpovědi už netvrdí, že pomník není pomník ale hrob. Což byl trik, který zkoušelo několikrát. Dokonce už ani nepředstírá, že je osud pomníku maršála Koněva čistě záležitostí samosprávy Prahy 6.Ministerstvo zahraničí dne 11. května 2020 odpovídá panu Paterovi:

“Jelikož ustanovení čl. 21 Smlouvy vyžaduje zajištění přístupu k vojenským pomníkům, současné ULOŽENÍ POMNÍKU (sochy) maršála I. S. Koněva může být pouze DOČASNÉ, než bude přesunut na jiné veřejně přístupné místo,” uvádí ministerstvo zahraničí.

Zázrak obrtlíku

Jde o důležitý moment v osudu pomníku (ostatně je tu i možnost, že bude vrácen na původní místo, pokud se občané Prahy 6 rozhodnou příště už starostu Koláře NEVOLIT a udělat pápá i na něj napojeným stranám).


Nyní je třeba se vypořádat s onou “dočasností”. Smlouva o přátelských vztazích z roku 1993 samozřejmě nepředpokládala, že se starostou městské části, kde stála socha válečného hrdiny, někdy stane extrémista a rusofob. Proto ani neřešila žádné lhůty, natož filosofickou otázku dočasnosti.Místní úředník do basy?

Oficiální výmluvou je záměr umístit sochu do jakéhosi muzea, které ještě neexistuje a nic nenasvědčuje tomu, že někdy existovat bude.


“Tato nedůstojná situace musí být řešena na úrovni vlády. Starosta Kolář je lokální úředník, jehož činy nesmí narušovat mezinárodní vztahy,” řekl deníku Arfa bývalý policejní prezident Stanislav Novotný.


Socha navíc není majetkem Prahy 6, jak opakovaně dezinformuje extremistický starosta Kolář, ale patří magistrátu. Praha 6 má sochu pouze svěřenu do správy. Z toho všechno je zřejmé, že jde o záležitost pohybující se mimo meze zákona.
Občan vrací úder

Občan Luboš Patera se s “filosofickou” odpovědí ministerstsva zahraničí nespokojil.

“Současné uložení sochy maršála Koněva není vůbec dočasné, ale svým charakterem bezpochyby trvalé. Žádám o poskytnutí informací, kdy bude dočasnost dosavadního umístění sochy maršála Koněva ve skladu soukromé firmy ukončena,” píše pan Patera v dopise ministerstvu zahraničí.


Ministerstvo zahraničí zatím neodpovědělo. Až tak zákonné lhůtě (15 dní po obdržení žádosti) učiní, budeme své čtenáře informovat. Sledujete deník arfa.cz.


Zdroj: Přístup k veřejným informacím


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh