Děsivý případ Alexie (11) z ústavu: Prezident Zeman předal Blesku tajný dopis ministryně spravedlnosti. Do ústavu vehnala dítě matka. Čtyři děti, každé s jiným mužem. Proč názor zmanipulovaného dítětě?

Prezident Miloš Zeman se razantě vložil do opatrovnické kauzy, která hýbe republikou. Dívka Alex (11) musí podle rozhodnutí soudu do ústavu, protože její matka nerespektuje rozsudky a manipuluje s ní proti otci. Případ je mimořádně důležitý, protože vzhledem k medializaci ovlivní další kauzy – a životy dětí a jejich rodičů.


Prezident Zeman předal Blesku stanovisko ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ta se plně postavila za rozhodnutí soudu a znalecké posudky, které matku označily za “afektovanou bulimučku, která manipuluje s názorem dítěte”. Blesk dopis ministryně uveřejnil v plném znění, ARFA činí totéž (níže).

Matka Alexie

“Matka má čtyři děti, každé s jiným mužem, udělala si z toho byznys,” napsal redakci Arfa.cz čtenářka Z Brna. Média případ uchopila jednostraně a povrchně a vůbec nezohlednila destruktivní a sobecký přístup matky k životu dítěte a k roli otce.


Prezident Zeman dále pro Blesk uvedl: „Byl jsem ve stejné situaci, když jsem byl malý kluk. Vypovídal jsem před soudem, jak si přála moje maminka. Že nechci a tak dále. A to jsem s tátou neměl žádnou zkušenost, ani pozitivní, ani negativní.“


„Od té doby nevěřím, že by dítě nebylo ovlivňováno rodičem, který vlastně způsobil rozvod“, zdůraznil. Tato věta pana pretzidenta má mimořádnou důležitost. Například ministryně práce a sociálních věcí Maláčová lstivě uvádí, že “je třeba zjistit na názor dítěte”.Této metody “zjišťování názoru” zneužívají české soudy masivně. Staví tak děti do role oběti s následky na celý život, protože kdo z rodičů ho zmanipuluje víc, vyhraje. Podle mnoha odborníků by tak neměl být názor dítěte zjišťován vůbec.

Zákon sice výslech dítěte umožňuje, ale zdůrazňuje, že je mu třeba věnovat “patřičnou pozornost”. Tedy – ne aby soudy rozhodovaly tak, jakm jim poručí zmanipulované dítě.


Do případu se vložil také premiér Babiš, údajně z podnětu své ženy. Premiér řekl, že mu z případu “běhá mráz po zádech”, což svědčí o tom, že vůbec neví, co se v ČR děje v oblasti rodiny, která je základem společnosti.

Kauza Alexie, pane premiére, je jen špička ledovce. Matky porušují zákony masově a beztrestně, otcové jsou zbavováni (často na základě “názoru dítěte”) jakékoli možnosti se s potomkem vídat. Platit ale musí, jinak jdou do vězení.

50 dětí denně, tedy 18 tisíc ročně je v ČR připraveno rozhodnutím soudu o otce. 90 % matek získává dítě do výlučné péče.


Vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové:

Vážený pane prezidente,

na základě Vašeho podnětu z poloviny prosince loňského roku, jakož i pozdějšího podnětu pana předsedy vlády, jsem osobně přezkoumala rozsudek Krajského soudu v Brně coby soudu odvolacího ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. XXXX, jímž bylo ve věci sporu rodičů o výchovu nezletilé Alexie XXX narozené XXXX rozhodnuto tak, že nezletilá byla do 30. 6. 2020 svěřena do péče Krizového centra pro děti a dospívající v XXXX, kde jsou s ní oba rodiče oprávněni se ve vymezených časech stýkat, a následně od 1. 7. 2020 svěřena do výchovy otce J. XXXX, bytem v Prešově, Slovenská republika. Rozsudek byl široce prezentován v deníku Blesk.

Po podrobném studiu celé věci a zejména soudního rozhodnutí konstatuji, že odvolací soud pečlivě vyhodnotil rozsáhlé důkazy tohoto náročného a ojedinělého případu a dospěl k odůvodněnému závěru, že změna výchovy je řešením, které je v nejlepším zájmu nezletilé.

V této souvislosti z rozsudku vyplývá, že matka nezletilé Ajka XXXX přes opakované poučování ze strany soudů dlouhodobě, permanentně a trvale bránila, i nyní brání, ve styku dcery s otcem, nerespektuje dosud soudem nařízená předběžná opatření a v dítěti vyvolává psychické napětí, které nezletilá nezvládá. Příčinou tohoto jednání je mimo jiné silně problematický vztah mezi rodiči, kteří nedokázali vyřešit své vztahy z minulosti.

V rámci řízení se oba rodiče podrobili důkladnému znaleckému zkoumání. Otec byl hodnocen jako plně důvěryhodný, klidný, emočně stabilní, neagresivní a nekonfliktní člověk. Matka byla naopak vyhodnocena znalci jako nadprůměrně inteligentní, avšak afektivně labilní, se zvýšenou potřebou obdivu, zvýšeně senzitivní, infantilní, psychosociálně nezralá a bulimička, a s ohledem na tyto okolnosti jako méně výchovně kompetentní.

Pokud jde konečně o dočasné svěření do péče krizového centra, smyslem tohoto opatření je zaručit adaptaci nezletilé na nové prostředí. Příslušné zařízení, které má s obdobnými případy letité zkušenosti, již nezletilá včetně jeho pracovníků dobře poznala; bez problémů v něm již tolikrát proběhl asistovaný styk otce s nezletilou.

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že Krajský soud v Brně podle mého názoru v předmětném rozhodnutí nepochybil, ale naopak správně posoudil věc s přihlédnutím ke všem jejím relevantním okolnostem.

Pozastavuji se však nad počáteční prezentací celé záležitosti deníkem Blesk, která byla zcela jednostranná a tendenční a vycházela podle všeho pouze z líčení babičky, případně matky nezletilé. Některé uváděné okolnosti pak byly vysloveně nepravdivé. Takovýto přístup považuji za nanejvýš nevhodný, a to tím spíše, že je s to dále poškozovat zájmy a psychický stav nezletilé, která je již tak vystavena extrémní situaci, za jejíž vznik nenese žádnou odpovědnost.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že z titulu své funkce nejsem s ohledem na nezávislost soudního rozhodování oprávněná jakkoliv zasahovat do předmětného soudního řízení; s ohledem na výše uvedené bych pak pro takový postup neviděla důvod ani v případě, že bych takovým oprávněním disponovala.

Ke změně právního stavu může aktuálně dojít pouze v důsledku aktivity rodičů. V ideálním případě by takovou aktivitou bylo navázání racionální komunikace mezi nimi, vedené snahou sledovat nejlepší zájem jejich společného dítěte i přes hluboké osobní neshody, které mezi nimi panují, a nalézt dohodu o jeho výchově a výživě. S ohledem na okolnosti případu, a zejména pak na dlouhodobý přístup a postoje matky, se nicméně obávám, že k takovému šťastnému obratu nedojde.

Dodávám proto pro všechny případy, že se matka coby účastnice řízení, jejímuž návrhu nebylo vyhověno, může obrátit na Ústavní soud s ústavní stížností proti rozsudku Krajského soudu v Brně a může požádat o odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.


Tolik ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Redakce ARFA.cz se důsledně staví proti zjišťování názoru dětí na rozvod rodičů. Rodiče, kteří se rozvádějí, budou vždy na dítě vytvářet tlak, který dítě zdeformuje na celý život.
close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh