90letá žena zvolila asistovanou sebevraždu tváří v tvář dalším omezením kvůli koronaviru. Považovala pandemii za podvod, stejně jako například události 11. září. “Je to obojí dílo satana,” tvrdila.

Považovala pandemii za podvod, za obludnou lež politiků, médii a nadnárodního kapitálu – byť plně chápala omezující opatření ze strany domova pro seniory, kde žila. Před smrtí se objala se svou rodinou. Teď už je svobodná…


Sdílej tento článek, zlepšíš svět! Redakce Arfa děkuje!Paní Nancy (90) let zvolila asistovanou sebevraždu – raději tohle, než další omezení

Rodina a přátelé se shlukli kolem postele 90leté Nancy Russellové a zpívali píseň, kterou si vybrala, aby ji vyprovodila na onen svět.

Krátce předtím jí lékař poskytl asistenci se smrtí (MAID), když jí podal smrtelný prášek. V době smrti ani nikdy předtím u ní nebyl nalezen covid-19.

Odchod na onen svět byl přesný opak osamělých měsíců různých omezení, zákazů a lockdownů, které musela trpěl v domově důchodců v Torontu, kde žila několik let.


Arfa říká: Také v Kanadě stejně jako v České republice a jinde na světě napadá covid-19 stejně jako obyčejná chřipka takřka výlučně starší občany, většinou z věkové kategorie 80+. Tedy ty za průměrným věkem dožití.


Mezi oběti údajné pandemie je třeba počítat masivně rostoucí počet těch, kteří COVID-19 vůbec neměli.

Nejsou přímo oběťmi pandemie, ale hysterických opatřeních kolem ní – odložených operací, nuceném nošení roušek, panických strachem – s nímž souvisí ztráta imunity – nebo také ztrátou sociálních kontaktů, což je případ Nancy Rosellové.


loading…

A nejen jí, ale i stovek milionů důchodců po celém světě. Jsou vystaveni obrovskému tlaku. Nejen v České republice, ale po celém světě (především USA a Evropa) do nich média hrnou apokalyptický, animální strach ze smrti, která už je blízko.


Jako žena historika nesouhlasila s oficiální verzí 11. října

Paní Russellová, kterou její rodina popsala jako výjimečně vnímavou, bystrou a společenskou, zvolila lékařsky asistovanou smrt (MAID) poté, co jí začala média děsit dalšími opatřeními a izolací od její milované rodiny.Byla zastáncem názoru, že některé kapitoly dějin píše sám ďábel. Za tento případ považovala právě 11. září a pandemii covid-19.


Paní Russelová byla pevně přesvědčena, že pandemie a omezení budou pokračovat nejméně do konce roku 2021. Proto zvolila smrt ještě před začátkem druhé vlny letos v zimě.Paní Rusellová považovala pandemii za podvodnou, několikrát se o tom prý zmínila svým spolubydlícím. Restriktivní opatření však chápala a snažila se je dodržovat. Žádným způsobem neobviňovala pečovatelský dům a plně pochopila, proč toto pravidlo musí platit.

Co je to za pandemii, při které nejsou žádní mrtví?” říkala svým spolubydlící s odkazem na statistiky: Zatímco média chrlí údajné rekordní počty nakažených, počty zemřelých zůstávaly stejné jako předchozí roky.


Živě se zajímala o politiku a diskutovala o ní s personálem i spolubydlícími. Za stejný podvod jako covid-19 například považovala útok na mrakodrapy 11. září. “Ŕíkala, že to bylo jinak, než jak se nám snaží média a politici namluvit,” vzpomíná její kamarádka.

Paní Russelová též ráda vyprávěla o II. světové válce, kterou zažila jako 10 – 15 letá. Skvěle se vyznala v politických souvislostech, její manžel byl renomovaný historik.


Čtěte též: Neuvěřitený byznys s covidovými pacienty

Syndrom uvěznění: Řešení existuje

Paní Russelová viděla podvod s pandemií i přímo v domě důchodců v Torontu: Za několik měsíců údajné pandemie zemřely jen čtyři její spolubydlící – stejně jako předchozí roky. Všichni měli před smrtí projevy jako u mírné chřipky.

Moje matka byla nesmírně zvědavá a velmi ji zajímal každý člověk, kterého potkala, a každý nápad, na který narazila. Neustále četla a chodila na různá představení a rozhovory,” vzpomíná dcera paní Russelové s tím, že stará paní dokonce slušně ovládala také internet.


Vědci zaznamenávají rostoucí míru osamělosti a skleslosti mezi obyvateli v domovech pro seniory během omezení COVID-19. Říkajuí tomu: Syndrom uvěznění.


loading…

Česká republika prosazuje zákaz návštěv v domě seniorů. Například Nizozemsko ale našlo rovnováhu mezi preventivními opatřeními a povolením rodinných návštěv.

Poté, co pilotní projekt umožňující jednoho návštěvníka na jednoho obyvatele ve 26 pečovatelských domech nevyústil v jediný nový případ COVID-19, Nizozemsko oficiálně umožnilo všem pečovatelským domům přijmout tyto pokyny po celé zemi.


Nancy Russell zemřela 20. října s blízkými po svém boku. Před svou smrtí strávila osm dní v domě jednoho ze svých dětí, zatímco ostatní členové rodiny a přátelé ji osobně navštěvovali. Hráli hry a vyprávěli příběhy na zahradě.


Dosud neexistuje žádný zásadní důkaz o odlišnosti covid-19 a obyčejné chřipky či o odlišné míře úmrtnosti.


V této době cenzury sociálních sítí je nutno zůstat v přímém kontaktu


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh