Svět po koronaviru: 11. září byla jen předehra k největší globální změně po konci II. světové války

Celý svět je teď ochromen strachem a dezinformacemi médií. Miliardy lidí jsou v karanténě, nebo žije v podmínkách připomínající válečný stav. Dnes platí ještě víc než po 11.září 2001, že “svět už nikdy nebude stejný”. Jaký tedy bude?Útoky 11. září a následné kontroly na letištích a “spravedlivá” válka proti terorismu – s následnou migrantskou vlnou, která zaplavila Evropu – jen předehra k tomu, co nás čeká.


Bod zlomu

“Epidemie je jen iluze! Umírá stejně lidí jako loni!” volají někteří, ale jejich hlas je slabý, zní to vlastně jako rouhání šeptem, nehledě na to, kde je pravda.

Ze statistického pohledu skutečně připomíná údajná epidemie jakýsi optický klam, chiméru nebo iluzi. Podle dostupných údajů počet úmrtí v Evropě ve srovnání s předchozími roky dokonce klesl.

Mírný nárůst úmrtnosti je zaznamenán jen Itálii, která má ovšem nejstarší populaci, proto je třeba považovat ho za přirozený a nijak nesouvisející s nějakým “novým virem”.


Jen to jen chřipka. O zbytek se postaraly média a sociální sítě, míní prezident Trump. Celá statistika ZDE

“Je to strašlivá epidemie, zachraň se, kdo můžeš!” volají druzí, jejichž hlas hlasitý, všechno přehlušující, násobený reproduktory médií. Asi mají pravdu, jinak by tak neřvali.

Základní bitva je skrytá, dvě tektotické desky hluboko na dně oceánu, nebo kdesi nad našimi hlavami – nebo v nás. Ještě to není prohrané.


Na chřipku (v jejím důsledku) u nás umírá mnohonásobně víc lidí…

Čím víc testů, tím víc koronavirus

Blíží se jaro, chřipka odezní, a tak bude ubývat i případů “nového koronaviru” – a s nimi i pocit ohrožení. To by mohl být pro konstruktéry nové reality problém, protože čas potřebují mít na své straně.Sílí hlasy, že je to celé jen iluze, protože statistiky ukazují, že umřelo letos stejně lidí jako loni. Že obyčejná, každoroční chřipka má mnohanásobně víc obětí než nějaký “nový virus”.


Statistika: Letos zemřelo v Evropě méně lidí, než loni v tuhle dobu ZDE


Do toho však sílí opačná tendence: Čím více testů, tím více případů chřipky (někteří ani nevědí, že ji mají) a tím více “koronaviru. Čím více jablek, tím víc těch červených.
Výsledek bude takový, že – pokud bude zájem – může být iluze epidemie libovolně udržena dlouhou dobu.


Podle údajů EURO MOMO, prestižní statistické agentury, zemřelo letos méně lidí, než v předcházejících letech. Viz ZDE

I zde však máme protitlak: Stát nechce, aby byla ochromena výroba, nechce zoufalé občany, chce jen občany, kteří ochotně přijmou vše, co se jim řekne.

Svět po koronaviru: Od teď platí, že bude boj o interpretaci jakéhokoli “nového viru”. Podobná “epidemie” může být spuštěna vždy.


Falešná verze s netopýrem se chytla, o tom není sporu

Totalitní stát a dobrovolně!

Kdyby mohly volby něco ovlivnit, dávno by je zrušili.

Vlády chtějí mít své občany zcela pod kontrolou. Státy si schválily gigantické půjčky v řádech bilionů. Pozice politiků, kteří jsou u moci, je posílena jako nikdy předtím – byli to přece oni, kdo přemohli koronavirus. Mají moc, peníze i nepřítele.

Tohle je přece ideální bod nula, od kterého začne Nový světový řád.
A navíc – a to je na tom to nejlepší, se občané podřizují dobrovolně, z vlastní vůle, jako by to sami chtěli a dokonce ochotně udávají své sousedy – a rádi.

Pokud si máme vybrat mezi svobodou a zdravím, vybereme si zdraví. Dobrovolná totalita! Co více si lze přát! Stát se nevzdá této výhody jen tak, bude mít tendenci nevzdat se jí vůbec.

Zatímco stát předtím zajímalo, na co kliká náš ukazováček na displeji smartphonu, nyní už chce vědět, jaké je to pod kůží, jaká je teplota toho ukazováčku.


Svět po koronaviru: Absolutní kontrola občanů. Odposlechy, satelity, udávání… ne že by to tu předtím nebylo, ale teď to bude maximální.


Modří už vědí….

Když je lék horší, než nemoc

Lék už máme, teď ještě nemoc. V zákulisí se odehrává bitva o lék, který není potřeba. Ve hře jsou bilióny dolarů. Co na tom, že většina “favoritů” jsou léky, které byly už dávno na skladě, určené pro ebolu nebo AIDS?

Co na tom, že “nový koronavirus” je prostě chřipka, které se bránit nedá, protože viry mutují každý rok. Víme, že pomáhá vitamín C.

Oni vytvořili „problém“, oni vědí, že to způsobí reakci, a tak pak magicky „poskytnou“ nějaké „ŘEŠENÍ“, kterým jsou: 1) Vakcíny, 2) Identifikační čipy jako ve Švédsku, 3) Snížení populace ze 8 miliard na cca dvě (podle některých teorií).


Svět po koronaviru: Masová aplikace léku a možná i očkování proti koronaviru.


Německé video státní televize ARD. Po bouřích protestů ho zablokovali na youtube.

Sejdeme se v Zeleném ráji. Super – komunismus v praxi

Cokoli se děje globálně je třeba vnímat optikou politické situace v USA, protože jestli něco Američané umějí, tak je to formování globálního veřejného mínění.

Co se ještě před několika lety zdálo být žvatláním několika pomatenců, že “se planeta přehřívá”, “že už je pozdě”, “že za všechno může kysličník” se postupně stalo hlavní ideologií západního světa.

Greta je jen ikona. Její ideologie má epicentrum v Demokratické straně USA, která je průkopníkem revolučního konstruktu New Green Deal.
Od ideologů tzv. Demokratické strany USA vzešla například stovka různých pohlaví, idea absolutní rovnosti, politická korektnost a naní již idea jakéhosi super-komunismu. Všechny ty nesmysly, přebírané pak stranami “mladých” v Evropě.


Svět po koronaviru: Ve jméno ideologie “koronavirus je odpovědí planety na naše nezodpovědné zacházení s ní” zesílí “zelené myšlení”, tlak na obnovitelné zdroje energie, ideologizace světa financí


Ideologie ve světě financí

Svět po koronaviru: Zcela jistě dojde k přesunu k bezhotovostního styku a papírové peníze zmizí. Kvůli uměle vyvolané krizi na burzách posílí silní a zmizí malí. Zmenší se elitní skupina těch, kteří vládnou světu.


Role médií

Média jsou samozřejmě klíčem a fenomém Grety Thunberg ukázal, jak snadné to je. Není třeba direktivy, stačí dát médiím potravu.

Svět po koronaviru: Dode k větší kotrole médií, především sociálních sítí, a to ve jménu “koronaviru”.

Svět po koronaviru: Články jako tento budou zcela nemožné.

Což ostatně platí už teď.


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh