Potvrzeno: Evropský parlament zakazuje poslancům mít vlajky států na stole. Prý jsou to reklamní předměty. Šikana po Brexitu. Děsivé svědectví českého europoslance Ivana Davida

Europoslanci mají přísně zakázáno mít na stole vlajku státu, který zastupují. V Evropském parlamentu platí nové nařízení, podle kterého jsou vlajky nežádoucí reklamní předměty. Jde první takto otevřený výpad Evropské unie proti suverenitě členských států. Portál ARFA o tom včera informoval jako první české médium.

Informaci o zákazu vlajek jsme získali od poslance na Velkou Británii Nigela Farage (Brexit) a od poslance za Slovensko Milana Uhríka (Lidová strana Naše Slovensko). Jde o nehoráznost takového kalibru, že jsem se zdráhali zprávě uvěřit, i když byla ověřena ze dvou nezávislých zdrojů.


Nyní se portálu ARFA podařilo zprávu potvrdit ze třetího zdroje, kterým je svědectví dvou poslanců za Českou republiku, pana Ivana Davida a generála Hynka Blaška (oba za SPD).


Česká vlajka je podle Evropské unie reklamní předmět.
Poslanci Ivan David a Hynek Blaško v Evropském parlamentu. Českou vlajku nemají povoleno mít na stole. Sálem chodí zřízenci a vlajky odnášejí.

“Je to pravda. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli vydal svévolné rozhodnutí o zákazu používání státních vlajek v jednacím sále europarlamentu. V noci na úterý olivrejovaní zřízenci vlaječky ze stolů poslancům sebrali a nechali v sále pouze vlajku EU,” potvrdil portálu ARFA europoslanec Ivan David (SPD).

Předseda Evropské parlamentu Ital David Sassoli. “Je to to soldateska,” říká o něm generál Blaško.

Vlajky jednotivých států jsou podle nového nařízení EU kvalifikovány jako “transparenty a reklamní předměty”. V sále je povolena pouze vlajka Evropské unie. Po sále hodí zřízenci v livrejích, vlajky sbírají ze stolů a odnášejí neznámo kam.

Generál Hynek Blaško k tomu uvedl: “Je naprosto neuvěřitelné co se děje. Předsedu Evropského parlamentu bych přirovnal k význačnému komunistickému vůdci, který si může dovolit vše a nenese za to žádnou odpovědnost.”

Nechal nám odstranit národní vlajky ze stolů řka, že bannery, plakáty a jiné transparenty do sálu nepatří. Symbol svrchovaného státu je pro něj banner. Hnus co si ta socialistická soldateska dovoluje.”
Výpady levice proti vlastencům

Vyhrocená situace zřejmě souvisí s odchodem Velké Británie z Evropské unie, který ohrožuje celý projekt, považovaný za pokus Německa ovládnout Evropu. Podle některých expertů se Evropská unie prohlásí za suverénní stát a jednotlivé země budou jen cosi jako provincie nebo okresy s vlastními vládami bez pravomocí.


Odstraněná vlajka ze stolu europoslance. Už tu není za Českou republiku, nebo Slovensko. Je tu za Evropskou unii.

Je to opravdu děsivé. V Europarlamentu dochází k ostrým názorovým střetům především mezi levicovými a vlasteneckými stranami. Levicové strany jako jsou němečtí Zelení, čeští Piráti, nebo různé strany s akcentem na boj proti údajné klimatické krizi útočí na vlastenecké strany, které poučují o tom, co se smí a co ne.

“Vlajka je transparent, píše se to ve wikipedii, poučoval nás německý poslanec za Zelené,” sdělil Ivan David. Jistá socialistická poslankyně upozornila české a britské poslance, že podle předpisů by neměli mít na stole ani vodu a pokud trpí žízní, ať si ji položí na zem.
Svědectví českého poslance Ivana Davida (SPD)

Vyvzdorovali jsme si právo používat státní vlajky

V pondělí 12. 1. 2020 vydal předseda Evropského parlamentu David Sassoli svévolné rozhodnutí o zákazu používání státních vlajek v jednacím sále europarlamentu. Řada poslanců, k nimž se také řadím, má na stolku vlaječku státu, jehož voliče zastupují. V noci na úterý olivrejovaní zřízenci vlaječky ze stolů poslancům sebrali a nechali v sále pouze vlajku EU.

Odpoledne jsme tyto krádeže řešili na frakci, kde nám bylo vysvětleno, že nejde o „běžnou krádež“ coby kriminální delikt, ale o provedení rozhodnutí předsedy EP. Tedy o politický akt. Podrobně jsme prozkoumali rozhodnutí socialisty Sassoliho z právního hlediska a zjistili jsme, že je protiprávní. Jednací řád EP v článku 10, na který se předseda odvolává, totiž zakazuje pouze transparenty a reklamní předměty.

Ve středu jsem si do sálu přinesl náhradní vlaječku. Napřed přišel jeden olivrejovaný zřízenec a upozornil mě, že ji na stole mít podle rozhodnutí předsedy nesmím. Odmítl jsem mu ji vydat, a prohlásil jsem, že trvám na tom, aby na mém stole byla vlajka země, kterou v EP reprezentuji.

Zřízenec se šel poradit s jiným zřízencem, který mě na totéž přišel upozornit znovu. Odpověděl jsem jim, že chápu, že dělají svoji práci a co jim bylo přikázáno, ale že trvám na tom, že na mém stole moje vlajka zůstane. Poté se oba odešli radit se svým nadřízeným, který krčil rameny. Chvíli to vypadalo, že bude klid. Večer po jednání jsem si svoji českou vlajku raději odnesl do kanceláře, aby mi zase nebyla zabavena.

Dnes ráno jsem si ji na hlasování přinesl do sálu znovu, stejně jako řada dalších poslanců. Předsedající nařídil poslancům, že mají vlajky svých zemí ze stolů odstranit. A že dokud tak neučiníme neumožní pokračování jednání a hlasování. Jménem naší frakce Identita a demokracie (ID) vystoupil předseda Marco Zanni, který vysvětlil, že požadavek je protiprávní, protože vlajka není ani reklamní předmět ani transparent, ale státní symbol.

Jeden z poslanců za Zelené tvrdil, že podle wikipedie patří mezi transparenty i vlajka. Kontroval jsem mu, že wikipedie není pramenem práva. „Pramenem práva je podle Smlouvy o EU a smlouvy o fungování EU pouze psaný právní předpis, který byl schválen Evropským parlamentem a Radou, a byl vyhlášen v Úředním věstníku.“ vysvětlil jsem. Úřední věstník je unijní obdoba naší Sbírky zákonů.

Hádka o to, zda na stole vlaječky mít můžeme ještě chvíli pokračovala. Socialistická poslankyně upozornila, že podle ní bychom správně neměli mít na stole ani vodu.

„Kdo chce mít v sále vodu musí si ji dát na zem“, řekla socialistka. Jeden z kolegů za stranu BREXIT jí odpověděl, že jestli ji reprezentuje voda, tak ať si ji klidně dá třeba na zem. Naši poslanci upozorňovali, že jsme frakce Identita a demokracie a považujeme za své poslání bránit národní identitu zemí, za něž jsme byli zvolení. A k ní patří i státní vlajka.

„Nechceme se nechat rozpustit v jakémsi bruselském mišmaši bez identity jako cukr v horké kávě“, konstatoval ve zdůvodnění našeho postoje Zanni. Nakonec předsedajícímu povolily nervy a spustil další jednání a hlasování o rezolucích.

Dnes jsme tedy vyhráli a své vlajky jsme uhájili. Večer se můžete těšit na video z dnešního dne.

Příspěvek na Facebooku europoslance MUDr. Ivana Davida ZDEclose
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh