Nenávistné útoky na symboly Osvobození Prahy se vymykají kontrole. Radnice brání občanům Dejvic při vyčištění zhanobeného pomníku maršála Koněva. Již je tam však nápis: „Ave maršálovi Koněvovi!“

Nenávist proti symbolům Osvobození Prahy od nacistického Německa, šířená politickými představiteli, se vymyká kontrole. Proti se však staví občané Prahy 6.

Pomník maršála Koněva v Dejvicích polili vandalové v noci z 21. na 22. srpna rudou barvou. Na podstavec pomníku nastříkali rudým sprejem hanlivý nápis: „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme!“

Vedení radnice Prahy 6 odmítalo nápis odstranit a dokonce k tom brání i nespokojeným občanům. Ti se rozhodli vše vzít do svých rukou. Konflikt má mimo jiné i jiný pikantní rozměr – místní dominanta hotel Internacionál je replikou ruského ministerstva zahraničí v Moskvě.

Ruská strana se proti poničení pomníku maršála Koněva důrazně ohradila a naznačuje, že vedení Prahy 6 svým přístupem znesvěcuje památku obětí holokaustu. Při mezní interpretaci může jít dokonce i o snahu popírání holokaustu. Spor může v krajním případě skončil i vyhoštěním českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky. Nejde totiž o ojedinělý útok.


Radnice rozhání občany

Nespokojeným občanům Prahy 6 se podařilo již 23. srpna část hanlivého nápisu z podstavce smýt vodou a místo něj nechat: “AVE MARŠÁLOVI, NEZAPOMENEME!”

Nápis vznikl velice kreativním smytím písmen “NE KRV—MU”, když zůstalo jen “AVE”. Rudou barvu se sochy však občané odstranit nestihli, protože jim v tom zabránili zástupci radnice Prahy 6.

Občané Prahy 6 čistí pomník maršála Koněva v Dejvicích

Je historický fakt, že maršál Ivan Stěpanovič Koněv v květnu 1945 osvobodil Prahu, podílel se na dobytí Berlína a osvobození velké části východní Evropy. Jeho nesporná role je však podrobována neustálým útokům dezinformátorů.

Maršál Koněv se podílel na dobytí Berlína 2. května 1945

Dobová nahrávka Československého rozhlasu, potvrzující osvobození Prahy Rudou armádou ZDE:


Ave maršálovi!

Podle posledních informací je nápis “Ave maršálovi, nezapomeneme!” na podstavci pomníku v Dejvicích dosud a vedení radnice Prahy 6 nyní ideologicky dumá, co s tím.

Nápis na soše maršála Ivana Koněva v Praze 6

Pomník je pietním místem, kde se tradičně scházejí pamětníci a váleční veteráni. Zahnaní občané se prý chystají očistit pomník znovu a svépomocí – podobně jako byl odstraněn před několik týdny satanistický nápis z Karlova mostu. Na facebooku již probíhá svolávací akce.

Záznam zásahu zástupců radnice Prahy 6 proti občanům ZDE

Na internetu se množí dohady, že radnice Prahy 6 nechala poničit pomníku sama, aby vyvolala kontroverzi a donutila ruskou stranu přemístit pomník na zahradu nedalekého velvyslanectví Ruska. Na pomník maršála Koněva provedli vandalové několik útoků již v minulosti, nikdo nebyl potrestán, přestože je místo monitorováno kamerami.

Jde o závažné obvinění – poničení pomníku je trestný čin. Pokud by se prokázalo, že se na něm vedení radnice podílelo, byl by to důvod k jeho odvolání.

Očištění pomníku však trestný čin není a bude zajímavé, zda primátor Hřib (Piráti) také nabídne “čističům” za jejich práci odměnu jako v případě muže, který očistil Karlův most.


Konspirační tabulky

Starostou Prahy 6 je Ondřej Kolář z TOP 09, ve vedení radnice jsou strany tzv. Demobloku, znáho svým protiruským postojem. Místostarostou je Jan Lacina (STAN), který se netají svými rusofobními postoji.

Kolář i Lacina také byli iniciátoři “vysvětlujících desek” na pomník maršála Koněva, kam je nechali umístit loni v srpnu (před volbami).

Vysvětlující desky obsahují doložitelně nepravdivé údaje, hraničící s konspiračními teoriemi. Například je čirá lež, že maršál Koněv (1897 – 1973) osobně zaštítil invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Jeho role byla nulová.

Historik Daniel Povolný o roli maršála Koněva ZDE


Kdo není rusofob, jde proti nám

Vandalský čin proti pomníku byl načasován na 21. srpna na 31. výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invazi z roku 1968 je samozřejmě třeba důrazně odsoudit (byť se tak stalo na pozvání tehdejších volených politických představitelů), ale nelze ji spojovat s II. světovou válkou.

Načasování je i obecnějšího rázu. 80 let po německé okupaci Československa již mizí pamětníci a veřejnost je tak stále více odkázána jen na interpretaci historiků. Ta je mnohdy – a ve stále větší míře – ideologicky poplatná dnešní revoluční době. Rok 68 si však stále pamatují mnozí.

Pomník před a po. Občanům se následně ještě podařilo v prvním slově vymazat písmeno M. Pak zasáhli zástupci radnice a vyžadovali razítko.

Němci během II. světové války zavraždili a umučili 365 tisíc Čechoslováků. Za války padlo 30 milionů vojáků a občanů Sovětského svazu. Nebýt Rudé armády, žili bychom zřejmě už 80 let v protektorátu Čechy a Morava. Úředním jazykem by byla němčina, Hitlerův portrét by visel ve školách atd. Především na to je třeba nezapomínat.


Popírají holokaust?

Nyní bude jistě zajímavé sledovat, jak se radnice k novému nápisu ideologicky postaví rusofobní vedení radnice Prahy 6 a jeho touha přepsat historii. Zda nápis “Ave maršálovi, nezapomeneme!” odstraní i s rudou barvou na soše, nebo zda odstraní jen nápis a barvu tam nechá.

Popírá vedení radnice Prahy 6 holokaust nebo jde jen o znesvěcení památky?

Příběh muže pokračovat absurdní verzí, kdy radnice odstraní nápis „Ave maršálovi Koněvovi“ a celého maršála přemaluje na růžovo jako že sranda. Ti opravdu vtipní by mohli přemalovat šeříky v duhových barvách, he he he, Pivoňka by měl radost.

Vedení radnice při rozhánění odkazovalo občany na patřičné úřady, kde si mají podat žádost, která bude možná vyřízena, možná ne. Jde o stejně pokrytecký přístup jako při odstranění pamětní desky Osvobození ze Staroměstské radnice. Také v tomto případě míří deska do byrokratických zákoutí muzea hlavního města Prahy. Zachránit ji může jen převrat na magistrátě a to ještě možná.

Od vedení radnice jde o populistický počin (ač redakce Argumenty & Fakta spatřuje v populismu nedílnou součást politiky). V místních volbách 2018 kandidovalo hnutí za odstranění pomníku a získalo nezanedbatelných půl procenta. I to se počítá.

Volební výsledky na Praze 6 ZDE


Ruská ambasáda se bouří

Ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě si po zhanobení pomníku předvolalo chargé d’affaires českého velvyslanectví a vyjádřilo důrazný protest, napsala ruská agentura TASS.

Ministerstvo zahraničí v Moskvě připomíná hotel Internacionál, který je dominantou Dejvic.
Hotel Internacionál v Dejvicích byl postaven podle vzoru ruského ministerstva zahraničí

„Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (vždyť právě proto byl postaven pomník). Útoky na pomník jsou znesvěcením i památky obětí holocaustu, neboť právě vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel Ivan Stěpanovič Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) smutně proslulých nacistických, továren na smrt Osvětim a Terezín,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

„Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (vždyť právě proto byl postaven pomník). Útoky na pomník jsou znesvěcením i památky obětí holocaustu, neboť právě vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel Ivan Stěpanovič Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) smutně proslulých nacistických, továren na smrt Osvětim a Terezín,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Vandalský čin spáchaný proti památníku maršála Sovětského svazu Ivana Koněva odsoudilo i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

“Ministerstvo zahraničních věcí chová hlubokou úctu k památce sovětských vojáků, kteří padli v boji Rudé armády proti nacistům při osvobozování Československa. Čeští diplomaté jsou velmi vděční vojákům osvoboditelům. Nicméně otázky spojené s pomníkem maršála Koněva musí ruská strana řešit s radnicí Prahy 6,” uvedlo ministerstvo zahraničí.


Omluva nestačí

Trapnou situaci může zachránit vedení radnice Prahy 6, pokud sochu vyčistí a omluví se. Osobně na adrese Pod kaštany 1, Praha 6, Bubeneč. Objednat se lze na telefonu 233 374 100.

Bylo by též vhodné umístit vedle sochy pítko.

Jak důkaz úcty lze ambasádě Ruské federace nabídnou umístění repliky sochy maršála Koněva před radnicí Prahy 6 na adrese Československé armády 23.

Koněvův kůň před nedaleko radnice v Dejvicích již stojí. Jen doplnit maršála a je to.

Ostatně tam můžete i zavolat. Telefon na radnici Prahy 6 je: 220 189 111. Chtějte starostu Koláře.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh