Daň za nabubřelost: Česká televize je v exekuci kvůli kontroverznímu pořadu Otázky Václava Moravce. Protiprávní jednání a statisícové pokuty z peněz daňových poplatníků

Česká televize je v exekuci protože odmítla odpovědět na otázky, týkající se nevyváženosti ve výběru hostů v kontroverzním pořadu Otázky Václava Moravce. Tento pořad je často kritizován pro často až propagandistický obsah.
Pořad otázky Václava Moravce často připomíná setkání jakési sekty.

Odmítnutím poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím se Česká televize dopustila protiprávního jednání.

Nyní Českou televizi čeká vymáhací pokuta o výši 100 tisíc Kč, a pak další… Dokud neodpoví na otázky a nezveřejní informace, na které má veřejnost právo.

Tyto sumy budou vyplaceny z koncesionářských poplatků (vymáhaných na občanech pod hrozbou exekuce). Česká televize dlouhodobě hospodaří ve mnohamiliardové ztrátě, která se prohlubuje.


Rozsudek Městského soudu PDF ZDE


Žádost o informace podala České televizi Unie obhájců kvůli podezření, že v show Václava Moravce upřednostňuje moderátor jako hosty zástupce státní moci.Konrétně šlo o četnost výskytu v pořadu nejvyššího státní zástupce Pavla Zemana, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové a vrchního státního zástupce v Olomouci Ivo Ištvana.loading…

“Jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ uvedl k tomu zástupce Unie obhájců advokát Václav Vlk. „Ze strany veřejnoprávní televize jde o ignoraci právních předpisů,“ doplnil.


Exekuční řízení bylo zahájeno 14. září. Stanovisko České televize zjišťujeme.Unie obhájců se na Českou televizi obrátil a s dotazem již týkajícím se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v roce 2017. Česká televize odmítla tyto údaje poskytnout. Tento přístup vedení televize odmítl Městský soud v Praze.


loading…

Nyní je proti České televizi vedena exekuce, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. Soud za porušení povinností povinnému v těchto případech ukládá pokutu.


„České televizi může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit ji ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění. Výše první donucující pokuty může dle ustanovení § 351 občanského soudního řádu činit až 100 000 Kč,“ vysvětlila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.


V této době cenzury sociálních sítí je nutno zůstat v přímém kontaktu


Na co se ptala Unie obhájců České televize?

1) Kolikrát byl do pořadu v období od 1. 2012 do 22. 6. 2017 pozván a) státní zástupce, b) soudce, c) advokát.
2) V kolika případech byl advokát v pořadu přítomný společně se a) státním zástupcem, b) soudcem, c) státním zástupcem a soudcem.
3) Kolik pořadů bylo publikováno k tématům justice, státní zastupitelství, advokacie, trestní řízení a trestní kauzy; jaká byla účast hostů k výše uvedeným tématům z hlediska jejich odborného zařazení (státní zástupce, soudce, advokát, příslušník Policie ČR a další).
4) Kolikrát byli hosty pořadu a) vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, b) vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, c) nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, d) předseda České advokátní komory nebo jiný reprezentant této stavovské organizace.Zdroje: Česká justice, Rozsudek

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh