CO SE v MAINSTREAMU NEDOZVÍME: Připomeňme si 77 let od vyhlazení Lidic. Jak němečtí vojáci pokračovali v popravách přeživších. Unikátní fotografie. Děti ve vyhlazovacím automobilu. Lov na uprchlíka v lesích.

Celkem němečtí vojáci zavraždili 340 obyvatel Lidic (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).

Popravami a vypálením Lidic 9. června 1942 to neskončilo. Němečtí vojáci pokračovali v čistkách. 98 lidických dětí bylo po tři dny zkoumáno německou komisí zda jsou vhodné k převýchově na Němce.

Němečtí vojáci stojí na popravenými občany vesnice Lidice 10. června 1942

Prošly 3 “vzorové” děti a 14 dětí s jistou nadějí. 81 dětí bylo jako nevhodných k převýchově usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím automobilu.

Z těch osudů mrazí: Jedno z dětí, které bylo hned na začátku vybráno spolu se dvěma dalšími jako trojice nejlépe vhodná pro poněmčení, se záhy znelíbilo a bylo posláno do koncentráku.

Lidické děti

Dne 16. června 1942 bylo na střelnici v Praze – Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel: 7 žen a 8 mužů z rodin Horáků a Stříbrných, uvězněných již dříve kvůli podezření ze spolupráce s atentátníky německého protektora Reinharda Heydricha.

Němečtí úředníci počítají mrtvé

Dále bylo popraveno 9 mužů, kteří byli osudné noci mimo Lidice. Sedm bylo v době vraždění v práci mimo Lidice, jeden v nemocnici a jeden se několik dní skrýval v lesích.

Domy v Lidicích byl srovnány ze zemí, jméno vesnice vymazáno z mapy

Zastřeleni byli také dva chlapci, u kterých bylo při evidenci dětí německými úředníky dodatečně zjištěno, že již překročili 15 let věku.

196 lidických žen bylo převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück. Několik těhotných bylo ponecháno v Praze s tím, že narozené děti budou Němci.

Němečtí vojáci v Lidicích

V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy (mimo jediné hrušně nedaleko potoka, která byla Němci považovaná za uschlou).

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh