30 let pod propagandou Německa. Mnozí politici podlézají sudeťákům po vzoru Havla. Kdy se omluví Merkelová? Blíží se konec naší republiky?

koller21

Naše republika je již třicet let objektem brutální a urážlivé kolonizace a ideologické propagandy ze strany Německa. Nechrání nás před tím německá EU, stejně jako americké NATO ježící se zbraněmi..
Můžeme si zde připomenout Bismarckova slova ke koloniální otázce.


Nikdo nás nehájí

Naše zájmy nehájí ani většina demokraticky zvolených českých politiků. Mnozí doslova podlézají nejen německým zájmům, ale dokonce sudeťákům po vzoru Havla. Aktuálně si můžeme připomenout zastavení téměř hotového vývoje a testování české vakcíny proti COVIDu a z Bruselu nakomandovaný nákup o co dražší, o to podezřelejší německé vakcíny Pfizer (COMIRNATY 500), která dostala z testování výjimku.


Nelze přehlédnout, že ve vztahu naší republiky k Německu zůstává ve skříních početná skupina kostlivců a jednoho z nich tentokrát vytáhnu. Můžeme si zde připomenout Bismarckova slova ke koloniální otázce, vyslovená k Eminu Pašovi roku 1885: “Vaše mapa Afriky je ovšem velmi krásná, ale moje mapa Afriky je v Evropě.“ Rozdíl mezi africkými náčelníky a mnohými současnými českými politiky je v tom, že mnozí černoši svoji vlast a národ bránili.


Můžeme si připomenout jednoho z dlouhodobě dovedně zatajovaných kostlivců. Všichni prezidenti, premiéři, ministři i redaktoři ČT a Seznamu, hlásných trub Sorosovy propagandy o nich zarytě mlčí.


loading…

V srpnu 1968 dorazila do tehdejší ČSSR ozbrojená bratrská a internacionální pomoc států Varšavské smlouvy. Většina našich občanů ji vnímala jako nepřátelský útok a následný dočasný pobyt sovětské armády jako okupaci, a to včetně mnoha členů KSČ.


Nájezdu se zúčastnily v rámci SSSR (svazové republiky Arménská, Ázerbajdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kyrgyzská, Litevská, Lotyšská, Moldavská, Ruská, Tádžická, Turkmenská, Ukrajinská, Uzbecká, dále PLR (Polská lidová republika), NDR (Německá demokratická republika) a MLR (Maďarská lidová republika).Přesto nelze přehlédnout, že současná SRN (Spolková republika Německo) je z právního hlediska nástupnickým státem NDR, stejně jako bývalé takzvané Třetí říše národa německého. Nese tudíž zodpovědnost rovněž za účast NDR na internacionální pomoci v srnu 1968.


Třicet let se opakující, každoroční vydatný propagandistický povyk kolem výročí srpna 1968 se kupodivu týká výhradně současného Ruska.


Je čas se omluvit

Bylo by na čase, aby se Merkelová za nepřátelský útok v roce 1968 řádně omluvila a nevnucovala nám cestou byrokratického teroru EU afroislámské migranty, stejně jako nedůvěryhodnou vakcínu společnosti Pfizer.


Autor: Martin Koller


Čtěte též: Neuvěřitený byznys s covidovými pacienty

V této době cenzury sociálních sítí je nutno zůstat v přímém kontaktu


close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh