Tak už ho pusťte! Případ Kramný před obnovou: Nad vrchním znalcem, který ovlivňoval senát, se stahují mračna. Tajemství osudového výbledu.


Vrchní znalec František Vorel, známá postavička z případu Kramný, se vrací na scénu: Má zhodnotit sám sebe! Ze zprvu jasného případu se klube kauza, vykazující znaky největšího justičního zločinu posledních desítek let. A nitky mohou vést hodně vysoko.

Nyní je Vorel ve zcela jiné pozici než byl v době, kdy byl za potlesku bulvárních médií na základě jeho posudku Petr Kramný odsouzen za vraždy, které podle všeho nespáchal, jelikož oběti zřejmě umřely na otravu hotelovým jídlem.

Podle názoru profesně kvalitnějších kolegů (profesor Šteiner, docent Pilín atd.) je posudek docenta Vorla v kauze Kramný mylný. Na posudku docenta Vorla je přitom postavený rozsudek. Připomeňme, že tehdy proti sobě stály dva zcela odlišné znalecké názory: Jeden se přikláněl k otravě jídlem jako příčině smrti, druhý k elektřině.

Verzi s elektřinou přitom následně vyvrátili nejen kvalitnější znalci, ale i na samém počátku znalci z Egypta, kde byla prováděna jediná pitva kompletních těl. Ti dokonce označily elektřina jako příčinu smrti jako totální nesmysl.

Vorel se kromě toho pokusil ovlivnit odvolací soudy. Navíc je vyšetřován kvůli podezření z vypracování podvodného znaleckého posudku.

Nejvyšší autorita v případu profesor Šteiner

Znalec Vorel ovlivňuje soudce ZDE

Celá kauza je zásadním testem českého soudního systému, který stojí a padá s neomylností soudních znalců (byť mnohokrát prokazatelně selhali).

Nyní se k Vorlovi jako bumerang vrátil jeho vlastní znalecký posudek, kterým spletitý případ rozhodl. A Vorel má sám o sobě rozhodnout, jestli je opravdu zpackaný, nebo ne. Poslala mu ho soudkyně Gillová, která odsoudila Kramného a sama o sobě prohlásila, že není podjatá – a ani si nepočkala na výsledek odvolání.

Strana barikády, stojící za Kramného odsouzením

Záměr je jasný: Dostat z Vorla jeho potvrzující stanovisko co nejdřív, aby mohla Gillová zamítnout Kramnému obnovu případu. Nové znalecké pokusy od nejvyšších znaleckých autorit totiž vypovídají jasně: Elektřina to nebyla. Šlo zřejmě o otravu hotelovým jídlem.

Je tu ale problém: Vorel je vyšetřován policií v kauze, kde je Kramný veden jako poškozený (podvodné posudky). Vorel by tedy neměl konat. Lze však předpokládat, že konat bude – aby dal soudkyni Gillové munici a případ Kramný mohl být definitivně odstřelen.

Je neuvěřitelné, jak dlouho dokáže systém udržovat takto neudržitelný stav, kdy vše mluví ve prospěch odsouzeného a on přesto dál sedí (mimo jiné tu máme například zásadu in dubio pro reo, v případě pochybností ve prospěch obviněného).

Rozhodující moment

Možná si pamatuje situaci, která případ Kramný rozhodla. Soudní proces vrcholí, média si mastí kapsy. Nemají na něj nic, žádné důkazy, žádné svědky, vymyšlený motiv chabý – jen konstrukce jak z telenovely. Tak ho chtějí „udělat“ na znaleckých posudcích. Jedny už přitom mají – ty z Egypta. které svědčí o Kramného nevinně.

Před soudkyní Gillovou stojí obhájkyně Petra Kramného a vrchní soudní znalec Vorel. Všichni tři zkoumají fotografii rozmazanou tak, že by mohla snímkem zcvrklé kůže, ale stejně i nepovedenou momentkou z dovolené. “Já tam ten výbled vidím,” říká Vorel a otírá si skla svých silných brýlí.

Znalec ničí důkazy ZDE

Tento okamžik rozhodl nejsledovanější kriminální případ posledních let, kdy měl Petr Kramný podle obžaloby zabít elektřinou na dovolené v Egyptě svou manželku a dceru. Důkazy veškeré žádné, ani přímé, ani nepřímé, jen obrovský mediální tlak na verzi, že je vrah, protože má divné vlasy a chová se divně. Intuice žen, matek a televizních divaček se zaktivovaly do obřích rozměrů. Což je možná dost, ale určitě ne důkaz.

Snímek z pitvy. Jasně vidíme, že je tělo převázáno provazy. Pod nimi na krku objevil docent Vorel osudový výbled

Výbled a jeho vazba na elektřinu je Vorlův výplod

99 znalců ze 100 řekne, že výbled (otlak) na fotografii nemusí mít a vysoce pravděpodobně ani nemá žádnou souvislost elektrickým proudem. Ten stý je docent Vorel. Navíc v místě výbledu (otlaku) bylo při převozu tělo Moniky Kramného převázáno provazy.

Nezávislý soud poslal Kramného do basy na 28 let. Poté vyšly najevo nové, zcela zásadní skutečnosti. Nezávislí soudní znalci, jejichž odbornost vysoce převyšuje odbornost znalce Vorla, specializované autority v konkrétních oborech, zcela vyvrátily, že by příčinou smrti mohl být elektrický proud. Za důvod smrti označily spíše otravu jídlem, čili: Petr Kramný je nevinen a alou na svobodu.

Systém se ale brání, bojuje, protože pokud tohle praskne, mohou vést nitky hodně vysoko. Podle všeho jde o největší justiční zločin za posledních třicet let.

Předchozí justiční zločin – případ Romana Ševčíka ZDE

Případ Kramný provází jeden podivný jev za druhým. Přes falšované dokumenty v soudním spise, po podivné vazby mezi znalci i mezi znalci a soudci. Působí to dojmem totálně prohnilého systému.

Vrchní znalec František Vorel se nyní vrací na scénu, a my už víme, že “to celé smrdí”.

Soudkyně: Já podjatá nejsem!

Petr Kramný usiluje o obnovu procesu a jako první krok učinil námitku podjatosti soudkyně Gillové. V této fázi nyní případ je.

Pro mnohé může být překvapením, že o své vlastní podjatosti rozhodují sami soudci. Stejně tak v tomto případě a soudkyně Gillová usoudila, že podjatá není. Tento její názor je nyní předmětem odvolání u vyšších soudů.

Soudkyně Gillová osloví vrchního znalce Vorla, aby se vyjádřil k tomu, zda to myslel s tím výbledem vážně. Onen výbled – který tam buď byl, nebo nebyl (to se neví jistě) – totiž podle Vorla znamená, že je důkazem úderu elektrickým proudem. A i to je sporné. Výbled se ještě nerovná elektrický proud.

Takže: Něco tam možná a pokud to tam je, tak to něco možná znamená. To je v kostce konstrukce, na základě které dostal Kramný 28 let.

Jenže úder proudem jako příčina smrti byl mezitím vyvrácen lepšími specialisty, takže… Pokud tam nebyl proud, o čem to vlastně Vorel mluvil? Jaký výbled? Mohlo to být po provazu, kterými bylo tělo převázáno přesně v těch místech? Samozřejmě že ano!

Soudkyně Gillová tak zatahuje Vorla do hry – aby si připravila půdu pro zamítnutí žádosti Kramného na obnovu případu. Nikdo nikdy neřešil, že se Vorel dobře zná se znalcem Igorem Dvořáčkem, jehož tým poslal Kramného do basy (a jak se ukázalo na počítači upravil snímky ze spisu). Vorlovy posudky přitom měly být revizí těch Dvořáčkových.

Tajemný Igor navíc mezitím dostal padáka z ústavu soudního lékařství.

Výpověď znalce Dvořáčka od vedení nemocnice ZDE

Celé je to past

Samozřejmě, že Vorel ovlivňoval odvolací senát, který se po jeho intervenci raději rozpustil. Samozřejmě, že policie zahájila vyšetřování znalce Vorla, zda při posudku nepodváděl.

Za této situace, kdy sedí nevinný člověk (všechno tomu nasvědčuje) a systém se brání zuby nehty, je jediné řešení. Zabránit Vorlovi, aby byť třeba jen hnul prstem. Jakmile pošle Gillové potvrzení, že “tam ten výbled fakt viděl” (originál důkazy zničil známý pana Vorla Dvořáček), spadla klec a Kramný bude sedět dál, ať už se pak s Vorlem stane cokoliv.

John Bok (s dcerami) ze spolku Šalamoun bojuje za důstojný život Romana Ševčíka a spravedlnost pro Petra Kramného

Spolek Šalamoun, který bojuje o právo Kramného na spravedlivý proces, to vidí takto:

“Dne 14. 6. 2019 předsedkyně senátu KS v Ostravě JUDr. Renata Gilová požádala v pravomocně skončené trestní věci Petra Kramného, a to přípisem o doplnění znaleckého posudku a to znovu kolektiv znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s. , tedy Doc. Vorla a spol.

Pokusíme se uvést stěžejní argumenty, proč by měl být znalecký ústav – Nemocnice ČB a.s. z případu vyloučen.

1. Byl to právě Doc. František Vorel, který sděloval soudci Nejvyššímu soudu JUDr. Veselému “hodnotící stanoviska k posudkům znalců Matlach – Fargaše”. Toto zcela nepřípustné jednání Doc. Vorla mělo za následek, že se soudce Veselý a následně celý jeho senát Nejvyššího soudu vyloučil z projednávané věci.

2. Byl to Doc. František Vorel, který ač je ze zákona vázán mlčenlivostí, informace z trestní věci, které získal s výkonem jeho činnosti vystoupil  v komerční televizi, kde prezentoval svůj pohled na projednávanou věc a to ještě před pravomocným rozhodnutím soudu.

3. Právě nově vzniklé znalecké posudky jsou stěžejním důkazem v řízení, které od roku 2017 řeší ostravská policie, kde Doc. Vorel má postavení podezřelého z nepravdivého znaleckého posudku a Petru Kramnému bylo přiznáno rozhodnutím dozorující státní zástupkyně postavení poškozeného.

4. Velmi blízká vazba na ostravského Capo di tutti capi MUDr. Igora Dvořáčka a byl to právě MUDr. Dvořáček, který podle našeho názoru nepochybně Doc. Vorla doporučil.

5. Tým lékařů, který ústavní posudek v trestní věci Petra Kramného zpracovával, byl složen: Doc. Vorel, MUDr. Šenkýř a MUDr. Tomášková. Za pochybení lze určitě označit přibrání právě MUDr. Tomáškové, protože v době zpracování ústavního znaleckého posudku neměla atestaci, což v praxi znamená, že nemůže vykonávat žádnou činnost samostatně, natož znaleckou bez dozoru zkušeného lékaře. Podle webu ČLK  nemá žádnou atestaci MUDr. Tomášková dodnes.

6. Znalec Vorel a celá Nemocnice z Českých Budějovic si za znalecký posudek proti Petrovi Kramnému naúčtovala přes 250 tisíc Kč. Jenže ze spisového materiálu je zřejmé, že měli na vypracování posudku 16 pracovních dní. Vyúčtování je však celkem za 438 hodin. Jednoduchým počtem zjistíme, že 16 dní má jen 384 hodin – kdyby znalci pracovali 24 hodin denně. Lítá nám tam nejméně 44 hodin, což zpochybňuje vyúčtování jako takové.

7. Chybně je vyúčtováno čtení spisového materiálu v počtu 300 hodin což stálo daňového poplatníka přes 104 tisíc Kč položkou 350 Kč/hod. Čtení spisového materiálu není vlastní znalecká činnost a má být účtována sazbou a 125 Kč/hod.

8. V řízení proti podezřelému Doc. Vorel a celý jeho kolektiv včetně subjektu Nemocnice České Budějovice oslovil policejní komisař jiné znalce, aby potvrdil znalecké závěry Doc. Vorla a spol. – dodnes se žádný nenašel.

9. Dehonestoval znalosti  a práci znalců Matlach – Fargaš zejména v oblasti zánětlivých elementů ve střevech Moniky Kramné a zásadní měrou přispěl k trestnímu stíhání znalců Matlach – Fargaš, kdy právě v této věci vyšlo najevo, že měl k dispozici úplně jiný snímek jiného střeva než znalci Matlach – Fargaš.

10. Stěžejním důkazem posudku Doc. Vorla a kol. je tzv. výbled, jako působení el. proudu, který určil jen a výhradně z fotografie, když pitevní protokol znalců, kteří prováděli repitvu v Ostravě, žádný výbled vůbec nepopisují.

Jsme tedy svědky situace, že důvodně podezřelí Doc. Vorel a jeho kolektiv včetně subjektu Nemocnice České Budějovice a.s. budou přezkoumávat svoje vlastní závěry vůči Petru Kramnému, který má přiznáno postavení poškozeného.

Veškerý důkazní nekroptický materiál je zcela nenávratně zničen a údajné fotografie, o kterých hovoří ostravský Capo di tutti capi MUDr. Igor Dvořáček jsou nepoužitelné s ohledem na jejich kvalitu.

Máme za to, že v dané procesní fázi nemůže předsedkyně senátu JUDr. Gilová požádat o dodatek k posudku na nové posudky, které vznikly daleko později než posudek Doc. Vorla a kol. Považujeme to za úskok předsedkyně senátu, protože ubrala Petru Kramnému vznést námitku proti znaleckému ústavu či konkrétním otázkám.

Vrcholem naprosté absurdity je ta okolnost, že Doc. Vorel a  kolektiv bude přezkoumávat i znalecké posudky v odvětvích patologická anatomie, ale zejména elektro a biomechanika a nikomu jaksi nevadí, že k tomu vůbec nemá znalecké oprávnění a rozsah znalecké činnosti.

Jsme přesvědčeni, že Doc. Vorel si vzpomene přesně na zničený nekroptický materiál, který viděl v roce 2015 a potvrdí své vlastní znalecké závěry právě z roku 2015. Vysvětlení je jednoduché ” nepravdivý znalecký posudek” je trestný čin v daném případě se sazbou 2-10 let a je si moc dobře vědom, že je již přes 2 roky právě za nepravdivý znalecký posudek prověřován orgány Policie ČR.”

————–

Budeme tuto nehoráznou kauzu pozorně sledovat.

Výše uvedený text (mimo pasáž spolku Šalamoun) může obsahovat prvky ironie a nadsázky. Jeho ambicí může být pobavit čtenáře a vyburcovat příslušné orgány k větší aktivitě a pozornosti.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh