Případ pořezané tenistky Kvitové (III. díl): Jak si zázračně vzpomněla po dvou letech na podobu útočníka. Je tu háček: V době činu měl vousy skoro jako Rumcajs. Petro?

Po odsouzení údajného útočníka na tenistku Petru Kvitovou unikl do médií rozsudek. Redakce Argumenty & Fakta  ho má k dispozici. Při jeho čtení nám běhal mráz po zádech.

Případ pořezání tenistky Kvitová považujeme za test nezávislosti české policie a soudů, proto mu věnuje bedlivou pozornost.  Podobné kauzy se totiž množí (Nečesaný, Šnajdr, Kramný…)

Zástupce stavbyvedoucího Radim Žondra (v rozsudku uvedený jako řidič) byl odsouzen na osm let, i když několik svědků vypovědělo, že byl v době činu jinde a neměl motiv (vedlo se mu velmi dobře). Policie případ odložila, ale pak si tenistka po dvou letech zázračně vzpomněla, jak útočník vypadal.

Jak je to možné? A jak lze vysvětlit, že útočník měl v době spáchání činu prokazatelně vousy (husté strniště – viz foto), ač Petra Kvitová pachatele popsala jako bezvousého?

Druhým údajným důkazem, vedoucím k odsouzení Radima Žondry byly pachové stopy. Ty však obsahují řadu nejasností (stopa na mikině, kterou neměla Petra Kvitová na sobě, pachatel se jí ani jednou nedotkl, vysoká chybovost atd).

O vratném důkazu pachových stop zde:

V tomto díle se budeme věnovat tzv. rekognici, tedy základnímu a jedinému důkazu, kterým je identifikace pachatele napadenou tenistkou Petrou Kvitovou.


Vousatý problém holobrádka

Je tu samozřejmě zásadní problém, že údajný pachatel měl v době činu podle fotek i svědků vousy (používal zastřihovač). Pak je tu také problém, že Kvitová pachatele podle fotografií dvakrát nepoznala a zázračně si vzpomněla až po dvou letech.

Fakt s vousy se soudu a policii podařilo relativizovat takto:

Citujeme z rozsudku:

“Svědkyně (Petra Kvitová, pozn. red.) vyloučila, že by měl muž plnovous či knír. Doplnila, že nedokáže posoudit, zda byl čerstvě oholen nebo měl jemné strniště. Na otázku v přípravném řízení, zda si všimla, že měl muž strniště (návodná otázka, pozn. red.), odpověděla, že nikoli, žádných vousů si nevšimla, u hlavního líčení doplnila, že ví, že pachatel vousy neměl, a to ve smyslu plnovousu nebo knírku, ale zda byl úplně oholen nebo měl trošičku vousy, to neví. Doplnila, že nejvíc si pamatovala jeho oči. Nevšimla si, že by měl pachatel nějaké markanty typu vrásek, jizev na obličeji.”

Takže podle Petry Kvitové pachatel vousy neměl. Až po velkém tlaku vyšetřovatelů připustila, že neví, zda tam možná nebylo nějaké jemné strniště.

Toto tvrzení je však v rozporu s fotografií a tvrzením svědků (mimo jiné dvou žen – současné a bývalé přítelkyně odsouzeného).

Žondra na fotografii den po údajném napadení tenistky. Vousy skoro jako Rumcajs.

Co se týče tzv. “markant”, tedy výrazných rysů v podobě podezřelého: Radim Žondra má odstávající uši. Těch by si musela všimnout a upozornit na ně.


Čtyři rekognice

21. 12. 2016. První rekognice a podobizna

V nemocnici den po údajném napadení ukázali Petře Kvitové album možných pachatelů (mezi nimi Radim Žondra, kterého měla policie v databázi, když byl několik let předtím odsouzen za to, že dal tip na vyloupení bytu). Nikoho však nepoznala. Pak Petra sestavila na počítači identikit (podobiznu), k němuž uvedla, že se podobá pachateli z 50 – 60 %.

12. 9. 2017 Druhá rekognice

Na policii v Prostějově Petra absolvovala rekognici, kdy jí byly podruhé předloženy fotografie možných pachatelů. Nikoho na nich nepoznala. Mezi 76 fotografiemi byl také snímek Radima Žondry.

Neoznačila nikoho, ke dvěma osobám (žádnou z nich nebyl Žondra) uvedla, že v jednom případě pachateli odpovídá obrys obličeje označeného muže, v druhém případě prý měla označená osoba oči podobné pachatelovým. V tubu již byla zdravá a zas porážela tenisové soupeřky.

8. 11. 2017. Případ napadení Petry Kvitové byl odložen.

Policie odvedla pečlivou práci. Byly prováděny prověrky ubytoven, ubytovacích zařízení, restaurací, nádraží, vozidel odjíždějících z Prostějova, vyslechla řidiče taxislužeb, kteří v místě bydliště Kvitové a okolí tehdy jezdili, také další podnikatelé v přepravě osob.

Policie zajistila a vyhodnotila desítky hodin kamerových záznamů z blízkého i širšího okolí místa činu, také ze zastávek hromadné dopravy, záběry projíždějících aut a autobusů, které místem projížděly. Policie vyslechla všechny obyvatelé domu, stejně tak všech domů v širším okolím, také osoby, které mají přístup do domu, vyslechnuty byly také všechny osoby, které mají povědomí o tom, že poškozená má byt v tomto domě.

Kriminalisté prověřili pachatele, kteří se dopustili podobné trestné činnosti, a to i za hranicemi České republiky. Marně.

Vše nasvědčovalo tomu, že případ žádného pachatele nemá. Nebo se odehrál jinak. Každopádně: Odložení případu je hodně rozpačitý konec. Což bylo nepříjemné mimo jiné i proto, že byl mezinárodně sledován.


Tým Tempus: Zázraky na počkání

Po odložení případu se chopil vyšetřování specializovaný tým Tempus a začaly se dít věci.

2. 2. 2018 Tajemný udavač

V únoru 2018 získavá policie pod taktovkou týmu Tempus anonymní udání (operativní poznatek), podle kterého pořezal tenistku Kvitovou jistý Radim z Prostějova.

Od koho je to udání? Jak je to možné – když již byli policií vyslechnuti a „vytěženi“ všichni myslitelní svědci a pachatelé?

Nikdo neví, kdo to udání poslal a proč, a kdo to ví, ten to neřekne. Každopádně: Díky tomuto udání mohlo dojít k zahájení trestního stíhání Žondry (Radima z Prostějova) a mohla tak proběhnout další rekognice.

Měla policie na Žondru pifku z jiného případu a poslala si udání sama? Tomu sami nevěříme, že by to bylo možné.

Mno… Takhle rychle vousy přece nerostou!

21. 5. 2018 Třetí rekognice: Zázrak!

Kvitová je v květnu 2018, tedy takřka dva roky po činu, znovu povolána k rekognici. Ta proběhla opět podle fotografií. A stal se zázrak. Zde již Kvitová pachatele poznala. Jak je to možné?

Citujeme z rozsudku:

“V rámci zmíněné rekognice in foto ze dne 21. 5. 2018 poškozená po popisu osoby, kterou měla takto poznat, a okolností, za kterých ji vnímala, kdy jí podaný popis zcela odpovídal tomu, jak situaci i pachatele popsala v rámci jiných svědeckých výpovědí, v průběhu jedné minuty s určitostí označila na dvou fotoalbech vždy osobu obžalovaného, kdy doplnila, čím konkrétně se řídila. Po označení muže, kdy poškozená vyloučila omyl, se rozplakala.”

Po jakém popisu osoby? Kdo jí ho dal? Co jí tak zázračně osvěžilo paměť? Dostala snad nějaký návod? Ne, tomu sami nevěříme.

12. 6. 2018. Čtvrtá rekognice: s živými osobami

Krátce předtím Žondru zatkli (na základě předchozí – třetí rekognice). Kvitová byla povolána k rekognici “in natura” měla poznat Žondru mezi pěti osobami za sklem. Žondra se musel oholit (zase měl vousy).

Citujeme z rozsudku:

“Pokud jde o rekognici provedenou s poškozenou dne 12. 6. 2018, jednalo se o rekognici in natura, kdy byl obžalovaný zařazen mezi další čtyři osoby, které se od něj příliš neodlišovaly, osoby byly v zásadě obdobně oblečeny a měly na hlavě podobnou čepici.”

Kvitová dotyčného rovněž poznala. Přivolala si ho blíže a poznala ho podle očí. Ostatně: Oči, to bylo zřejmě to jediné, co si údajně pamatovala.

Případu se bude dále věnovat v dalších dílech. Považujeme ho za test nezávislosti české policie a soudu. Čtěte Argumenty
& Fakta!

Psali jsme:

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh