Pomóc! Mé dítě se dusí! Zoufalý otec změřil škodlivost roušek na zdraví svého syna (11) – se šokujícím výsledkem! Děsivé VIDEO z testů. Proč jsou děti tráveny obrovským množství CO2?

Už se na to nemohl dívat! Malý Ever (11) musel nosit roušku – a velmi špatně to snášel. Jeho otec, známý novinář, tedy koupil přístroj na měření CO2 a testy. V běžné roušce, s respiráterem, s obličejovým krytem a v šátku. Výsledky jsou šokující.
VIDEO (30 vteřin) – zkrácená verze, která vás má ponouknout, abyste si pustili video celé (viz hned níže): Prostě to musíte vidět!


Celé video 4 min 30 vteřin: Musíte vidět – i když nemáte děti!


Video novináře a producenta jménem Del Matthew Bigtree bylo po zveřejnění na youtube okamžitě smazáno cenzory a stejný osud ho potkal také na sociální síti facebook.


Deník Arfa.cz zveřejňuje tento článek jako příspěvek do diskuse o škodlivosti či prospěšnosti roušek nejen na dětský organismus.


Test s respirátorem: Vysoká škodlivost!

loading…

Šokující: Toxicita pod rouškou za pár vteřin!

Měření prováděl otec na svém synovi přístrojem z produkce taiwanské společnosti AZ Instrument, těšící se skvělé pověsti.

Již při testu respirátoru N-95, který je považovaný za jeden z nejlepších, trvalo jen několik vteřin, než úroveň CO2 pod respirátorem na obličeji malého Evera dosáhla nebezpečné úrovně.


Test v šátku: Šokující výsledek!

Za bezpečnou úroveň je považována hladina toxicity 2000 ppm – dle směrnic pro zdravotní bezpečnost a výkon práce. Jakýkoli vyšší výsledek přináší bolesti hlavy, úzkost, poruchy pozornosti, únavu a další nežádoucí efekty. Jen pro představu: běžná hladina CO2 ve vzduchu venku je 300 ppm.


Běžná rouška – vysoce propustná, ale i tak velmi škodí dětem!

Nebezpečné a zdraví škodlivé úrovně 2000 ppm bylo dosaženo s respirátorem N-95 za pouhých 10 vteřin. Od této hladiny již přicházejí na děti těžké bolesti hlavy. Při dlouhodobém působení mohou přijít vážné zdravotní potíže.

Na úroveň toxicity (5 000 ppm) se vzduch pod respirátorem malého Evera (11 let) dostal ve 20 vteřinách testu. Po dalších pěti vteřinách přesáhl hladinu 10 tisíc.


loading…

Také obličejový kryt se ukázal jako nebezpečný co do zadržování CO2.

Obyčejná rouška: Přiotrávené dítě

Obyčejná rouška, která se běžně rozšířená i v České republice se ukázala také velmi nebezpečná a zdraví škodlivá. Úroveň toxicity zde byla dosažena po necelé minutě. V této roušce se děti paradoxně dusí méně, protože jsou velmi propustné a jako ochrana proti virům takřka neúčinné.

Překvapivé byly i testy s šátkem a krytem. Šátek se pro jeho nositele skoro stejně škodlivý jako respirátor, u něhož je dosažena nebezpečná toxicity za pár vteřin. Škodlivý je překvapivě i průhledný kryt, u něhož proudí vzduch kolem.


Zakázané video

Autor videa novinář Del Bigtree video zveřejnil na dnes již smazaném YouTube kanálu The Highwire již počátkem července. Na svém synovi Everovi testoval měřící přístroj na detekci úniku CO2 z produkce taiwanské společnosti AZ Instrument Corp.

Novinář Del Bigtree je velkým odpůrcem toho, aby děti v Texasu nosily roušky, což je mandatorní nařízení pro všechny děti od 10 let věku a starší osoby. Zfanatizovaní američtí rodiče však dávají roušky i batolatům.
Před těmito praktikami varují pediatři. Upozorňují, že u malých dětí je jakákoliv forma zakrývání jejich úst vysoce nebezpečná. Malé děti na 1. stupni a předškolního věku potřebují vysoký objem kyslíku po celý den pro zdravý vývoj mozku.

Pokud však děti musí často anebo dokonce trvale během vyučování nosit roušky, a trvá to dny, týdny, nebo měsíce, může dojít k nezvratnému poškozené vývoje mozku v důsledku neurální hypoxie.


YouTube smazal Del Bigtreeovi jeho kanál, nejen toto video, ale úplně celý kanál.


Arfa se ptá: Opravdu je nutné, aby se naše děti dusily v rouškách?

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh