MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Wikipedie je pod kontrolou levicových aktivistů? Píší pod pseudonymy a odkazují na extrémistické autory

AKTUALIZOVÁNO. Děsivý pohled do zákulisí české Wikipedie. Kontroly nad obsahem veřejné nezávislé enycklopedie se zřejmě chopila skupina aktivistů, kteří se infiltrovali do funkcí tzv. “správců”. Tuto službu si v podstatě zprivatizovali. Své politicky motivované korekce obsahu odkazují na weby, provozované extremisty. Jsou extremisté i mezi nimi?

Je to neuvěřitelné! Skupina tzv. správců infikuje stránky Wikipedie svými politickými názory. Aktivní “vlivové” jádro těchto “správců s názorem” je asi 10 osob. Jejich věk se pohybuje podle našich informací kolem 20 let.

Výzva: Pokud vás poškodily zásahy správců Wikipedie, nebo vám brání v opravě faktické chyby, obraťte se na redakci Argumenty a Fakta.

Politická infiltrace do Wikipedie může být i záměrná. Vzhledem ke čtenosti 2 miliony denně lze Wikipedii zneužít jako marketingový nástroj.

Přitom podstatou Wikipedie je pravý opak – aby marketingovým nástrojem nebyla.

Mohlo by to i vypadat, že tato skupina “správců s názorem” politicky ovlivňuje obsah příspěvků za úplatu od zájmových skupin, není vyloučena ani jejich prostá naivita.

Správci přitom nemají patřičně odborné vzdělání, ani zkušenosti. Jejich jedinou kvalifikaci je, že napsali několik hesel do Wikipedie. Jsou tedy i názorově snadno ovlivnitelní.

Komunikace poškozených subjektů s těmito správci, kteří by měli být něco jako dobrovolná služba pro uživatele, je takřka nemožná.

Co je to wikipedie ZDE


Mezi správci české Wikipedie jsou aktivisté

Wikipedii založil americký podnikatel Jim Wales jako důsledně apolitickou službu. Funguje celosvětově na principu dobrovolné encyklopedie. Financována je na základě darů prostřednictvím organizace Wikimedia Foundation. ZDE

Přispívat může kdokoli, korigovat kdokoli. Funkce správce by měla být jen jako jakýsi doplněk.

Mezi správci české verze Wikipedie působí i lidé s aktivistickou působnosti či propojením na politické strany. Nejsou informace, že by tomu tak bylo i v jiných zemích, kde Wikipedie funguje.

Tvrdé jádro českých správců Wikipedie jsou většinou chlapci s liberálními neomarxistickými postoji sdružené v tzv. Komunitu. Nemají pevnou hierarchii ani vedení. Oficiálně.

Stává se, že správce tu kterou stránku politicky upraví, zahltí irelevantními informacemi s odkazy na obskurní weby a zamkne, i když třeba porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Na výzvy k nápravě nereaguje, nebo mlží.

Uživatel pak nemá jinou možnost, než po marných apelech stránku vytisknout a obrátit se na policii.


Wikipedie jako bulvár

Stává se, že aktivistický správce vstupuje do případu tak, že aktivně kontaktuje zdroj, od kterého očekává potvrzení svého názoru. To je hrubé porušení zásad otce zakladatele Jima Walese.

Správce naopak zcela opomíjí subjekt tématu jako zdroj. Toto aktivistické jádro Wikipedie tak funguje na stejném principu jako redakce bulvárního média.

Uživatel nemá například možnost smazat stránku kterou založil, která se týká jeho osoby a kterou mezitím neomarxistický správce zahltil tak, aby působila negativně. Výmluvou správce k této odpudivé aktivitě je: “Může být těžké si přečíst co o vás píší jiní.”

Máme již připraveny příklady konkrétních selhání, jména správců (vystupujících pod pseudonymy), fotografie a jejich vazby na aktivistické a politické strany.

Podle různých indicií způsobu zpracování tématu lze v práci správců české verze Wikipedie mimo jiné vystopovat postoje vymezující se proti současnému prezidentovi, premiérovi a některým parlamentním stranám, zvoleným v demokratických volbách. Správci jsou podle některých indicií zastánci protivládních aktivit a demonstrací agentury Milion chvilek.

Politická angažovanost tvrdého jádra Wikipedie však může mít i extrémnější projevy. Na skupinu správců Wikipedie je prokazatelně napojen nejméně jeden člen extremistické gardy Occupy Prague (viz níže).

Politickou motivaci dobrovolníků přímo Wikipedie zakazuje v tzv. kodexu. Přístup politicky motivovaných strážců by mohl znamenat poškození dobrého jména značky. Odpovědnost by pak nesli konkrétní osoby z tzv. Správců. Jejich zásahy a vstupy jsou dohledatelné.


Arogantní přístup k uživateli

Mnohé nasvědčuje tomu, že tito “dobrovolní správci” považují wikipedii za svůj majetek. Jako nástroj své “pravdivosti” používají tzv. “odkazy”, ovšem jen oni rozhodují, které zdroje jsou hodnověrné a které ne. Množí se jejich odkazy na weby, provozované extremisty.

Video extremista Cemper z dezinformačního webu manipulatori ZDE

Situační zpráva Ministerstva vnitra ČR o extrémismu o Cemperovi ZDE

Pokud se tato informace potvrdí, jde o útok na samu podstatu Wikipedie která je postavena na spolupráci se svými čtenáři. Pověst značky Wikipedie je chráněná zákonem.

Pokud se poškozený ohradí, že je do stránky o jeho osobě (nebo institucí) vepsána prokazatelně nepravdivá, nebo relevantní a manipulativní informace, strážci mu zabrání přístupu a argumentují tím, že se ohradit nemůže, protože “nemá odstup”. Často ho nepovažuji ani za zdroj.

Tímto přístupem správci (vystupující pod pseudonymy) mimo jiné brání jevům jako je vývoj situace, kdy se například některý ze zdrojů ukáže jako nevěrohodný, nebo je jeho tvrzení vyvráceno. Touto činností korodují základní principy wikipedie, například zásadu o objektivitě.

Velmi nebezpečné jsou také hodnotící a dezinterpretační prvky, které čeští správci do stránek vkládají. Například když označí nějaký projekt za “neúspěšný”, aniž by měli k takovému sdělení dost informací. Následně svůj vklad zamknou a znemožní tak lépe informovanému zdroji korekci.


Odkazy jako nástroj manipulace

Neomarxistická skupina strážců používá metody tzv. “odkazů do kruhu”, kdy své tvrzení podpoří odkazem na zdroj, který zastává stejný politický (zde vyhraněný) názor. Na wikipedii se začínají množit “potvrzující” odkazy na levicové extrémisty, bulvární média a dokonce dezinformační weby.

Tím správci (tedy jejich tvrdé jádro) mimo jiné přispívají k šíření nenávisti, což je přesně to, o čem Wikipedie není a být nesmí.

O této aktivitě českých správců české verze Wikipedie jsme již informovali nadnárodní centrálu této značky. Aktivity této české skupiny poškozují dobré jméno Wikipedie jako celku.

Další metodou “správců” je “dezinformace do kruhu”. Správci vepíší o konkrétní osobě dezinformaci. Když ji dotyčná osoba vyvrátí (jasným a nezpochybnitelným důkazem), odmítnou korekci zveřejnit s tím, že “dotyčná osoba nemá odstup, protože se jí to přímo týká.”

Pravidla wikipedie porušovaná správci

Protože na rozdíl od tzv. správců ctíme zásadu wikipedie o smírných řešení sporů, zatím nebudeme uvádět konkrétní příklady jejich selhání. Wikipedii obecně považujeme za skvělý nápad a užitečnou službu a proto nesmí být zneužívána pro politické účely.

Situaci podrobně sledujeme. O jejím vývoji budeme informovat. Kroky, směřující k nápravě, již byly učiněny.

Cílem tohoto textu není stavět Wikipedii do špatného světla. Chceme jen upozornit na negativní jevy se záměrem přispět k nápravě.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh