Manifest střelce z El Pasa (22 obětí): Jsme na pokraji vyhlazení, naše ženy nerodí, ale demonstrují. Co na to statistika? Jasná čísla: Běloši se ocitnou v USA v menšině již za 25 let.

Student vysoké školy Patrick Crusius (21) zabil před pár dny v El Pasu (USA) v obchodním domě Wallmart 22 lidí a nejméně 30 zranil. Čtyři minuty před střelbou pověsil ze svého mobilního telefonu na web svůj manifest “The Inconvenient Truth” (Nežádoucí pravda).

Upozornění: Čin považuje redakce Argumenty & Fakta za obrovskou tragédii a hluboce soucítí s pozůstalými. Následující text a údaje mají analytický a statistický charakter.

Jeho manifest byl okamžitě stažen z internetu “zásahem zhora” způsobem, který nemá precedens. Důvod je nasnadě: Je nebezpečný. Redakce Argumenty & Fakta obsah manifestu zná a má ho dispozici v plném znění. Rozhodli jsme se ho však nepublikovat.

Manifest z El Pasa má pouhé čtyři strany. Lze ho však shrnout jednou větou.

14 slov

Onou jednou větou je “14 slov”, která jsou jakousi mantrou: “We must secure the existence of our people and a future for white children.” (Tedy českém v překladu: “Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.”)

Jak autor zmiňuje ve svém manifestu, problém sociálního inženýrství, “míchání voličské základny” a nahrazování “neposlušného voličského elektorátu” jiným, poslušnějším, se netýká jen USA, ale také Evropy.

Na stejný citát odkazoval ve svém manifestu “The great Replacement” (Velká výměna) letos na jaře masový vrah Brenton Tarrant, který v Christchurch na Novém Zélandu zastřelil v mešitě 50 muslimů.

Podle policie a médií se střelec z El Pasa i střelec z Nového Zélandu nechali radikalizovat spikleneckými teoriemi. Podle těchto teorií dochází ve státech tzv. západní civilizace k umělému importu imigrantů s cílem nevratně změnit demografickou strukturu země. Záměrem je tvořit pro vládní elitu “tvárnější” voliče. Takového, který by byl “vděčný”.

Nechtějí nás volit, tak si voliče vyrobíme

Ve Spojených státech zvláště poslední volby ukázaly, o jak důležitý trend jde. Demokratická strana USA cílila na voliče především mezi menšinami (Obama na podporu Clintonové dokonce vyzval ilegální imigranty, aby volili korespondenčně).

Volební stratégové Demokratické strany vybrali jako primární cíl ženy, především černé ženy. Nevyšlo jim to zřejmě jen díky tomu, že byla Clintonová jako kandidátka na prezidentku USA zoufale slabá.

Menšiny (hispánci, černoši, asiaté…) dnes tvoří třetinu populace v USA, ale rychle se rozrůstají. Demokratická strana jim naslibovala hory doly – větší podporu v nezaměstnanosti, důchody a podobně, zkrátka: ráj na zemi bez práce.

Právě Texas (El Paso) patří mezi tzv. “swing state” tedy mezi státy, které jsou vrtkavé mezi dvěma hlavní stranami: modrou (Demokratická strana) a červenou (Republikáni).

“Demokratická strana bude vlastnit Ameriku, a oni to vědí.” uvádí ve svém manifestu masový vrah z El Pasa.

V zájmu Demokratické strany USA je, aby byl počet “nebílého” obyvatelstva co největší, protože odtud se rekrutují jejich voliči. Je také jejím záměrem podpora imigrace, proto například nedávný pochod imigrantů Mexikem k hranici s USA.

V rámci této snahy usiluje Demokratická strana USA také o to, aby nebylo obyvatelstvo nijak děleno podle barvy pleti a aby se o této záležitosti mluvilo co nejméně. Odtud jeden z kořenů “politické korektnosti”.

Statistické úřady jsou však proti a dělají svoji práci. Proto může model DS USA fungovat jen tehdy, pokud nebudou základní demografické výsledky statistiků mediálně publikovány, a pokud ano, tak jen ve zkreslené, relativizované podobě. Což je přesně to, co se děje.

Stejnou příčinu má i podpora DS USA všeho, co se týká demontáže tradiční rodiny, tedy muž – žena – děti. Činí tak všemi dostupnými prostředky, mimo jiné i skrze spolupráci s propagandistickou částí filmové produkce (tzv. Hollywood). Podporují tak filmy, propagující smíšená manželství, černošské či ženské superhrdiny, či filmy o jiné formě sexuality.

Kdyby nevyhrál prezidentské volby Donald Trump, ale Hillary Clintonová (mimo jiné propagující potraty i v osmém měsíci a vítající imigranty s otevřenou náručí)…

Nežádoucí statistika

Tvrzení o konspirační teorii jako motivu šíleného a zradikalizovaného střelce z El Pasa sdělila veřejnosti média ochotně, ale žádná ho nedoplnila statistickými ukazateli u skutečném stavu společnosti. Jenže jejda.

Podle statistik Národního centra pro zdraví od roku 2016 umírá v USA více bílého obyvatelstva, než se rodí. Rok 2016 je zásadním průsečíkem, který by měl rozsvítit výstražné světlo, že je něco špatně. Nestalo se nic.

Křivka porodů u bílých žen jde přitom dolů strmě. V roce 1999 se narodilo 2,35 milionu bílých dětí, ale v roce 2016 již jen 2,1 milionů. Nic nenasvědčuje tomu, že se trend zastaví. Bílého obyvatelstva bude ubývat, v nejlepším případě stagnovat. Model tradiční rodiny ocitl pod těžkou palbou a především pak jeho nezranitelnější a netvárnější část – ženy.

Moderní americké ženy už nezajímá rodina, nebo dokonce nějaký manžel. Chtějí vlastnit děti, to ano, ale jako hlavní důvod své existence považují boj o právo na potrat a válku proti mužským šovinistům. Americká rodina je v troskách.

Ostatního obyvatelstva, dosud nazvaného statistiky jako “menšina” naopak strmě přibývá. Trend je zcela jasný. V roce 1970 bylo v USA 170 milionů bělochů a 25 milionů menšin. Zatímco počet bělochů zůstává cca stejný, menšiny vrostly na 130 milionů.

K okamžiku, kdy se v USA stane s bílé většiny menšina, nastane podle odhadů cca v roce 2045, tedy za pouhou jednu generaci.

Zdrojem výše uvedených statistik je United States Census Bureau, tedy federální agentura Spojených států amerických, jejímž hlavním cílem je provádět sčítání lidu. Kromě toho vykonává různá jiná sčítání a průzkumy. Je obdobou Českého statistického úřadu.

Je nutno kategoricky odsoudit čin vraha jménem Patrick Wood Crusius a vyjádřit soustrast pozůstalým.

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh