Copak je to za vojáka? “Kpt. Pavel je třídně uvědomělý, má dobré znalosti marxismu – leninismu a dokáže je uplatnit ve své práci…” Diverzní minulost generála Pavla, kde se to důvěrníky jen hemží a není nouze o žerty

Vida! Z mlžné minulosti generála Petra Pavla se vynořily dva dokumenty z doby, kdy byl ještě soudruhem v KSČ a neměl vousy. Dnes je pan Pavel považován za hlavního kandidáta na prezidenta České republiky pro volby 2023, a to jako favorit brigády, která nenávidí současného prezidenta Zemana.

Může být až úsměvné, jak se z experta na marxismus – leninismus stal velitel NATO. Osud má zvláštní smysl pro ironii. Oba dokumenty, které uveřejnil na svých stránkách deník Echo, však napovídají, že je třeba jít o něco hlouběji.


Dokument 1:

S Marxem na stráži

Datován 31.3.1988. Žádostí o medaili “Za službu vlasti” pro Kpt. Petra Pavla.


Ze žádosti o medaili

“Kpt. Petr Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politickoideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Má dobré znalosti M-L (marxismu – leninismu, pozn. red.) a dokáže je uplatnit ve své práci. Projevuje se slabší péče o materiál, za který odpovídá,” píše se v žádosti.


Prezident Zeman: Ať si Pavel hledí armády, které rozumí, a neplete se do politiky, které nerozumí.

Poslední věta, týkající se Pavlovy “slabší péče o materiál”, je přímo prorocká. V roce 2003 zapomněl generál Pavel v autě před kasárnami v Dejvicích počítač s tajnými zpravodajskými materiály NATO. Notebook mu byl z auta ukraden a našli později v zastavárně.


V žádosti o medaili se dále uvádí, že tehdejší funkce Kpt. Pavla byla: Velitel roty I. výsadkového praporu 22. výsadkové brigády. Z této 22. výsadkové brigády se později vyklubala 22. výsadková brigáda speciálního určení tedy tzv. Červené barety. Ty jsou známé zásahem na Národní třídě 17. listopadu.

Pod dokumentem, kde se též s uspokojeným konstatuje, že je Pavel synem syn důstojníka kontrarozvědky, je podepsán plukovník Ing. Jiří Hudský, velitel 22. výsadkové brigády speciálního určení, jejímž nadřízeným orgánem byla Zpravodajská zpráva.Dokument 2:

Důvěrníci a agentura spokojeni

Druhým dokumentem je svodka složky Kpt. Petr Pavel, jejímž autorem je Správa vojenské kontrarozvědky Západního vojenského okruhu.

Je nedatována, ale pochází je jistě z doby po roku 1986 (zmínka o svatbě) a před “Žádostí o medaili Za službu vlasti” března 88.

Svodka uvádí, že Kpt. Pavel je člen KSČ a jeho oba rodiče jsou také členové KSČ. Vykonává funkci velitele 3. výsadkové průzkumné roty I. výsadkového průzkumného praporu.

“Prověrky prováděné cestou agentury a důvěrníků obsahují poznatky kladného charakteru. Otec jmenovaného je registrován u III.S SNB-SEO po reg. číslem 30793 (SVKR ZVO 1/1. odb. Tábor) a podle zjištění se v něm nachází kladné poznatky.”


Více o tomto tématu viz novinář Daniel Kaiser z deníku Echo ZDE


Příběh bude redakce Argumenty a Fakta pozorně sledovat a přinášet čtenářům čerstvé zákulisní informace.close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh