Průlom! Česká organizace Člověk v tísni teď konečně postavena v Rusku mimo zákon. Pod vedení pražského politruka vymývá mladým lidem hlavy, za americké miliony školí aktivisty, jak svrhávat vlády, říká Moskva. Platí Česká republika protiruskou propagandu? Ukázka z manuálu Fake News


Poslední kapkou do poháru trpělivosti byla konference v arménském Jerevanu, kde “z Prahy řízení politruci vysvětlovali aktivistům, jak vytvářet a používat Fake News, aby přinutili nic netušící davy svrhávat své vlády,” uvedla ruská televize RT.


Česká organizace Člověkv tísni byla označena v Rusku mimo zákon od 7. listopadu roku 2019 na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora Ruské federace. Podle prokurátora je organizace Člověk v tísni „zapojena do porušování základních lidských práv a svobod“. Postavila se tak z ruského pohledu po bok extrémistickým organizacím.

Člověk v tísni je největší politická nezisková organizace u nás a její dopad je celosvětový. Roční rozpočet má takřka dvě miliardy korun. Vznikla v roce 1992. Je aktivní ve více než 30 zemích. Mezi její největší donátory patří americké a německé nadace. Jejím cílem je demokracie (tedy státní převrat), podpora imigrace (tedy mísení kultur) a svoboda (tedy její forma).


Konference v Jerevanu, placená organizací Člověk v tísni. Všimněte si obrázku na tabuli

Soumrak neziskovek?

Organizaci vedené aktivistou a rusofobem Šimonem Pánkem jsou zmraženy účty a pozastavena činnost všech dceřiných organizací.

Může jít v přístupu vlád k otázce vměšování se ze zahraničí placených neziskových organizací do chodu státu. Ty sehrály klíčovou roli v převratu na Ukrajině, k pádu vlády na Slovensku a dalších zemích…

Šimon Pánek, Člověk v tísni

“Zákaz neznamená, že bychom chtěli v Rusku skončit,“ uvedl jako reakci Pánek pro Český rozhlas. Jeho organizace údajně odstranily z webových stránek zmínky o tom, že jsou protiruské aktivity sponzorovány českou vládou.

Za porušení zákazu hrozí organizaci Člověk v tísni pokuta 100 tisíc rublů, tedy 30 tisíc korun. Tuto pokutu lze udělit i opakovaně. Člověk v tísni má rozpočet 2 miliardy korun ročně.


K podobnému kroku proti propagandistickým “neziskovkám” již přistoupilo Maďarsko, která považuje sponzora barevných revolucí miliardáře Sorose (původem Maďar) za nepřítele státu a demokracie. Podobné hlasy sílí také z nás, v Polsku a na Slovensku.


Snadná brigáda

Novináři televize RT se jerevanské konference zúčastnili tajně a byli zděšeni propagandou, které byli svědky. Sérii seminářů pořádalo Pražské centrum občanské společnosti (Prague Civil Society Centre), které řídí aktivista Šimon Pánek. Ten je také vede organizaci Člověk v tísni.


Miliardář George Soros, strůjce a podporovatel státních převratů skrze aktivisty z neziskových organizací

Konference v Jerevanu je jen špičkou ledovce protiruských aktivit, vyvíjených aktivisty v zemích bývalého Sovětského svazu. Čeští politruci pod vedení pana Pánka patří mezi nejaktivnější.

Ruský prezident Putin, jak ho vidí organizace “Člověk v tísni”

Účastníci konference si podle televize RT pochvalovali, že získat peníze na podporu podvratné činnosti je snadné, a znamená pro pohodlný výdělek. „Je snadné získat grant. Strávíte měsíc v České republice nebo budete pracovat pro Rádio Svobodná Evropa nebo nějaký think tank,” uvedl podle televize RT jeden z účastníků.


Masivní podpora státu?

Organizace aktivisty Pánka jsou podle ruské strany placeny z USA astronomickými částkami v řádech statisíců dolarů ročně. Na financování těchto podvratných skupin, působících údajně mimo jiné na Ukrajině, Gruzii, Moldavsku, Kosovu a Srbsku se údajně podílí také Česká republika.

Neziskovka na svých internetových stránkách ještě donedávna uváděla: „Jsme vděční mezinárodním agenturám a vládám, včetně té české, za poskytnutí prostředků, které nám plnit naše poslání.” Česká republika si tak zřejmě platí protiruskou propagandu. Později toto poděkování smazala.


Faksimile stránky, kterou organizace zmazala z webové prezentace

I neúplný seznam dárců organizace Člověk v tísni je vskutku impresivní ZDEK činnosti pražské neziskovky, která údajně působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, se vyjádřila vedoucí redaktorka televize RT Margarita Simoňanová: “Za podobnou činnosti by v USA šli všichni do vězení, a to včetně organizátorů a školitelů”.


Fake News z tísně

Školení, placené organizaci Člověk v tísni, prý začíná tak, že na začátku píšete, co se vám nelíbí na sobě. Například: Že máte nadváhu, nebo jste bez partnera. Pak místo „nadváha” napíšete například „Putin”, “totalita”, “korupce” či „fake news”.

„Můžeme rozšířit fámu, že vláda se chystá řezat stromy,” školili politruci, placeni pražskou organizací Prague Civil Society Centre, řízenou panem Šimonem Pánkem. „Je jasné, že to není pravda, ale když vyděsíme dostatek lidí, když je přinutíme si myslet, že ztratí něco cenného, tak by to mohlo pomoci, aby byli aktivnější a začali zadávat vládě otázky,” prohlásili.


Není náhoda, že tlak neziskovek (nejen té Pánkovy) míří právě do Arménie. Loni v této malé, ale klíčové zemi proběhla velmi specifická revoluce, která nebyla ani proruská ani protizápadní. Rusko je jejím největším obchodním partnerem, jde spíše o zemědělský stát, ložiska ropy nejsou významná.


Nepřehlédněte

close
Arfa.cz: Aby ti už neunikl žádný příběh